macOS High Sierra

Formátování textu v kalendáři

Vzhled textu na stránce kalendáře můžete upravit výběrem jiných voleb písma. Text můžete přidat také k libovolnému datu.

Otevřít Fotky

Formátování textu na stránce kalendáře

 1. Pod položkou Projekty na bočním panelu klikněte na kalendář.

 2. Dvakrát klikněte na stránku obsahující text, který chcete formátovat.

 3. Vyberte text a proveďte některou z následujících akcí:

  • Použijte příkaz Úpravy > Písmo > Zobrazit písma a potom vyberte požadované volby písma.

  • Klikněte na tlačítko Volby na nástrojovém panelu a naformátujte text pomocí ovládacích prvků v okně Text.

   Fotografie s vybraným textem dole a s oknem „Volby pro text“ na pravé straně.

Přidání textu k datu

 1. Pod položkou Projekty na bočním panelu klikněte na kalendář.

 2. Dvakrát klikněte na stránku a potom klikněte pod datum, k němuž chcete přidat text.

 3. Zadejte text do textového pole.

  Datum v kalendáři s přidaným textem a s oknem „Volby pro text“ na pravé straně

  Chcete-li text zformátovat, vyberte jej dvojím kliknutím a potom použijte ovládací prvky v okně Text.

Přidání titulku k fotografii u určitého data

 1. Pod položkou Projekty na bočním panelu klikněte na kalendář.

 2. Dvakrát klikněte na stránku a potom dvakrát klikněte na datum s fotografií, k níž chcete přidat text.

  Tip: Pomocí jezdce zvětšení můžete stránku kalendáře přiblížit, aby se vám snáze upravovala.

 3. Klikněte na místní nabídku Titulek v okně Volby fotografie a zvolte umístění titulku.

 4. Do textového pole zadejte text titulku.

Když se při práci na stránce kalendáře zobrazí výstraha (červený trojúhelník)

Uvidíte-li při práci na kalendáři červený trojúhelník s vykřičníkem, znamená to, že se zadaný text nevejde do dostupného prostoru – buď kvůli příliš velkému písmu, nebo proto, že jste zadali příliš mnoho znaků.

Trojúhelníková výstražná ikona

Tyto problémy můžete napravit jedním z následujících způsobů:

 • Zmenšete velikost textu změnou písma, řezu nebo velikosti.

 • Upravte text tak, aby obsahoval méně slov.