macOS High Sierra

Smazání kalendáře

Kalendář, který už nepotřebujete, můžete ze zobrazení Projekty smazat.

Otevřít Fotky

  1. Přidržte Ctrl a klikněte na kalendář v bočním panelu, pak klikněte na Smazat projekt.

  2. Klikněte na Smazat.