macOS High Sierra

Změna informací o datu v kalendáři

Nastavení data v kalendáři můžete snadno kdykoli změnit. V kalendáři můžete také zobrazit události z aplikace Kalendář, státní svátky mnoha zemí nebo narozeniny zaznamenané v Kontaktech.

Otevřít Fotky

 1. Pod položkou Projekty na bočním panelu klikněte na kalendář.

 2. Na nástrojovém panelu klikněte na tlačítko Nastavení kalendáře .

 3. Proveďte kterékoli z následujících akcí:

  • Výběr nového počátečního měsíce roku: Použijte místní nabídky v horní části panelu nastavení.

  • Změna počtu měsíců v kalendáři: Vyberte požadovaný počet z místní nabídky.

  • Zobrazení státních svátků určité země: Klikněte na místní nabídku „Zobrazit státní svátky“ a vyberte požadovanou zemi. Chcete-li, aby se státní svátky přestaly zobrazovat, vyberte Žádné.

  • Zobrazení událostí z Kalendáře: Zaškrtněte políčka u kalendářů, které chcete zobrazit.

   Poznámka: Kalendáře, které zde vidíte, jste nastavili v aplikaci Kalendář na svém Macu.

  • Zobrazení narozenin zaznamenaných v aplikaci Kontakty: Vyberte „Zobrazit narozeniny z Kontaktů“.

Po přidání událostí, svátků a dalších informací do kalendáře můžete upravit text u jednotlivých dat. Další informace najdete v části Formátování textu v kalendáři.