macOS High Sierra

Uspořádání fotografií v kalendáři

Když vytvoříte kalendář, aplikace Fotky automaticky nastaví uspořádání jeho stránek a rozmístí na ně fotografie. Uspořádání stránky kalendáře můžete kdykoli změnit. Také můžete vybrat barvu pozadí stránky.

Otevřít Fotky

Změna uspořádání stránky v kalendáři

 1. Pod položkou Projekty na bočním panelu klikněte na kalendář.

 2. Vyberte horní polovinu stránky v kalendáři nebo dvakrát klikněte na stránku, kterou chcete změnit.

 3. Na nástrojovém panelu klikněte na tlačítko Volby .

 4. V seznamu dostupných uspořádání stránky, jímž můžete podle potřeby posouvat, vyberte kliknutím požadované uspořádání.

  Použitý motiv kalendáře ovlivňuje dostupná uspořádání stránky.

  Vlevo stránka kalendáře, vpravo okno Volby uspořádání s různými uspořádáními stránky.
 5. Chcete-li změnit barvu pozadí, klikněte na požadovanou barvu v pruhu barev.

Změna velikosti fotografie nebo přidání filtru

U fotografie v rámečku můžete změnit velikost a polohu výřezu. Kromě toho můžete na fotografii použít filtr, který ji například změní z barevné na černobílou.

 1. Pod položkou Projekty na bočním panelu klikněte na kalendář.

 2. Dvakrát klikněte na měsíc obsahující požadovanou fotografii.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Změna velikosti fotografie: Dvakrát klikněte na fotografii, kterou chcete změnit. Přetažením jezdce „Zvětšení a ořez“ fotografii zvětšete nebo zmenšete a přetažením fotografie nastavte její umístění v rámečku.

   Okno Volby fotografie s jezdcem „Zvětšení a ořez" v dolní části a s volbami efektů nahoře.
  • Přizpůsobení celé fotografie velikosti rámečku: Podržte Ctrl, klikněte na fotografii a vyberte „Přizpůsobit fotografii podle velikosti rámečku“. (U některých motivů není tento příkaz k dispozici.)

   Po přizpůsobení fotografie se mohou na jejích delších stranách objevit prázdné okraje, pokud by se bez nich do rámečku nevešla celá.

  • Převrácení fotografie v rámečku: Podržte Ctrl, klikněte na fotografii a vyberte Převrátit fotografii.

   Pamatujte na to, že převrátíte-li v rámečku fotografii, na které se nachází text či loga, uvidíte místo nich jejich zrcadlové obrazy.

  • Přidání filtru k fotografii: Klikněte na filtr, který chcete použít.

Posunutí fotografie na stránce dopředu nebo dozadu

Některá uspořádání stránky kalendáře umožňují překrývání fotorámečků. Fotografie, které se překrývají, je vůči sobě možné posouvat dopředu a dozadu.

 1. Pod položkou Projekty na bočním panelu klikněte na kalendář.

 2. Dvakrát klikněte na stránku obsahující fotografii.

 3. Podržte Ctrl, klikněte na fotografii a vyberte Přesunout dopředu nebo Přesunout dozadu.