macOS High Sierra

Změna způsobu zobrazení fotografií

Zobrazení fotografií v aplikaci Fotky můžete podle potřeby upravit.

Otevřít Fotky

Úpravy bočního panelu

Boční panel slouží k prohlížení fotografií, vzpomínek, alb a projektů. Můžete změnit šířku bočního panelu a pořadí alb a projektů.

 • Změna šířky bočního panelu: Podržte ukazatel nad pravým okrajem bočního panelu, dokud se jeho vzhled nezmění. Pak jeho přetažením nastavte požadovanou velikost bočního panelu.

 • Změna pořadí alb a projektů: Přetáhněte alba a projekty do požadovaného pořadí.

 • Změna pořadí oddílů na bočním panelu: Přetáhněte název oddílu (Knihovna, Alba nebo Projekty) do požadovaného pořadí.

Zobrazení miniatur dalších fotografií při prohlížení jedné fotografie

Při prohlížení fotografie můžete v dolní části okna zobrazit miniatury ostatních fotek ve stejné sbírce nebo albu a pomocí nich přepínat mezi jednotlivými snímky.

 • Zobrazení miniatur dalších fotografií ve sbírce nebo albu: Použijte příkaz Zobrazení > Zobrazit miniatury.

  • Procházení snímků: Stiskněte tlačítka se šipkami nebo přejeďte prstem doleva nebo doprava na fotografii nebo na panelu miniatur. (Můžete také použít Touch Bar.)

  • Zobrazení více nebo méně miniatur: Přetáhněte okraj panelu miniatur nahoru nebo dolů.

  Okno Fotky s fotografiemi ze stejného alba nebo sbírky pod jednou fotografií.

Změna velikosti miniatur:

 • Zvětšení nebo zmenšení miniatur fotografií v okamžicích, albech a projektech: Přetáhněte jezdec zvětšení nebo sevřete či rozevřete dva prsty na trackpadu.

Zobrazení fotografií na celé obrazovce

Fotografie můžete zobrazit a upravovat ve větším okně zabírajícím celou obrazovku.

Proveďte kterékoli z následujících akcí:

 • Přechod do zobrazení na celé obrazovce: Použijte příkaz Zobrazení > „Spustit režim celé obrazovky“.

 • Opuštění zobrazení na celé obrazovce: Podržte ukazatel u horního okraje obrazovky, dokud se neobjeví nabídka. Pak vyberte příkaz Zobrazení > Ukončit režim celé obrazovky. Nebo stiskněte Esc.

 • Zobrazení nástrojového panelu v režimu celé obrazovky: Zaškrtněte volbu Zobrazení > Vždy zobrazovat panel nástrojů a boční panel na celé obrazovce.

 • Skrytí nástrojového panelu v režimu celé obrazovky: Zrušte zaškrtnutí volby Zobrazení > Vždy zobrazovat panel nástrojů a boční panel na celé obrazovce.