macOS High Sierra

Prohlížení fotografií podle osob na nich přítomných

Aplikace Fotky při prvním otevření prohledá knihovnu za účelem identifikace lidí na fotografiích. Po skončení prohledávání můžete otevřít album Lidé, zobrazit sbírky fotografií uspořádané podle tváří na nich a přiřadit jména k lidem nalezeným aplikací Fotky. Aplikace Fotky při importu nových fotografií do knihovny tyto fotografie prohledá a vyhledá na nich osoby, které jste již identifikovali. Identifikaci osob na fotografiích můžete provádět také ručně.

Poznámka: Pokud používáte Knihovnu fotografií na iCloudu, jsou osoby identifikované na vašich fotografiích synchronizovány na všech vašich zařízeních.

Otevřít Fotky

Zobrazení lidí v knihovně

 1. Klikněte na část Lidé na bočním panelu.

  Osoby, které označíte jako oblíbené, se zobrazí ve velkých čtvercích u horního okraje okna. Chcete-li označit osobu jako oblíbenou, klikněte na symbol Tlačítko Oblíbené na fotografii. Můžete také požadovanou osobu přetáhnout do oblasti oblíbených osob v horní části nebo naopak ven z ní.

 2. Dvojím kliknutím na tvář zobrazíte fotografie příslušné osoby.

  Tváře v albu Lidé.
 3. Proveďte kterékoli z následujících akcí:

  • Zobrazení celých fotografií nebo pouze tváří: Na nástrojovém panelu klikněte na tlačítko Fotografie nebo Tváře.

   Tlačítka Fotky nebo Tváře panelu nástrojů.
  • Zobrazení všech fotografií určité osoby nebo jejich souhrnu: U horního okraje oblasti fotografií klikněte na Zobrazit další nebo Zobrazit souhrn.

  • Sloučení fotografií stejné osoby: Umístěte kurzor na fotografii dané osoby a klikněte na Jméno. Začněte psát její jméno a vyberte jméno, které se objeví v místní nabídce. Když se zobrazí zpráva s dotazem, zda jsou lidé na fotografiích stejnou osobou, klikněte na Ano.

  • Přejmenování fotografií určité osoby: Klikněte na jméno pod fotografií a zadejte jiné, případně vyberte jméno, které se objeví při psaní.

  • Odstranění chybně identifikované osoby: Přidržte Ctrl a klikněte na fotografii a vyberte „[Jméno] na této fotografii není]“ nebo „Toto není [Jméno]“.

  • Úprava fotografie osoby: Dvakrát klikněte na fotografii, kterou chcete upravit, a potom klikněte na Upravit .

  • Volba fotografie jako „titulní fotografie“, která bude reprezentovat všechny fotografie určité osoby: Podržte Ctrl, klikněte na fotografii a potom vyberte Nastavit jako titulní fotografii.

  • Zobrazení fotografií na mapě: Posuňte se dolů k oblasti Místa a dvojím kliknutím na miniaturu fotografie zobrazte na mapě místo pořízení fotografie.

  • Kontrola a potvrzení dalších fotografií s touto osobou: Pokud aplikace Fotky nalezla další fotografie určité osoby, které je třeba zkontrolovat, zobrazí se na panelu nástrojů zpráva. Chcete-li zkontrolovat a potvrdit, na kterých fotografiích je skutečně daná osoba, klikněte na tlačítko Zkontrolovat. Až budete hotovi, klikněte na Hotovo. Pokud se žádná zpráva nezobrazí, posuňte obsah na konec a klikněte na Potvrdit další fotografie. Když aplikace Fotky nabídne odpovídající tvář, kliknutím na Ano potvrďte identitu osoby. Kontrolu odpovídajících tváří můžete ukončit kliknutím na Hotovo.

  • Označení osoby jako oblíbené: Posuňte se dolů a klikněte na Přidat osobu do oblíbených. Kliknutím na Odstranit osobu z oblíbených odstraníte danou osobu z oblíbených.

  • Vytvoření vzpomínky z fotografií určité osoby: Posuňte se dolů a klikněte na Přidat do vzpomínek.

Identifikace a pojmenování lidí v zobrazení Lidé

 1. Klikněte na část Lidé na bočním panelu.

 2. Klikněte na tlačítko Jméno na fotografii osoby, kterou chcete pojmenovat, zadejte jméno a stiskněte Return (nebo vyberte jméno, které se zobrazí během psaní).

  Ke jménu budou přiřazeny všechny fotografie ve skupině.

Sloučení fotografií určité osoby do jedné skupiny

Aplikace Fotky identifikuje osoby na nových fotografiích a přidává je k fotografiím osob, které jste již identifikovali. Pokud najdete více skupin fotografií se stejnou identifikovanou osobu, můžete tyto skupiny sloučit do jedné.

 1. Vyberte skupiny fotografií, které chcete sloučit.

 2. Přidržte Ctrl a klikněte na jednu skupinu a potom vyberte Sloučit [číslo] osob.

Identifikace a pojmenování lidí na jednotlivých fotografiích

 1. Otevřete fotografii dvojím kliknutím.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Použijte příkaz Zobrazení > Zobrazit jména osob. Klikněte na jméno (nebo text „beze jména“) pod tváří, napište jméno a potom stiskněte Return (nebo vyberte jméno, které se zobrazí během psaní).

  • Klikněte na tlačítko Informace na nástrojovém panelu. Klikněte na tlačítko Přidat , v případě potřeby přetáhněte kroužek přesně na tvář, zadejte jméno a potom stiskněte Return.

   Na tlačítko Přidat můžete kliknout vícekrát a označit na fotografii více tváří. Chcete-li odstranit jméno, které jste k určitému obličeji přiřadili, klikněte na tlačítko Odstranit na dané osobě.

  • Dvojím kliknutím na fotografii ji otevřete a posuňte obsah dolů k části Lidé. Dvakrát klikněte na fotografii v části Lidé, na panelu nástrojů klikněte na Přidat jméno a zadejte jméno do pole Jméno (nebo vyberte jméno, které se zobrazí během psaní). Klikněte na tlačítko Další a potom na Hotovo.

Chcete-li na fotografiích přestat zobrazovat jména osob, použijte příkaz Zobrazení > Skrýt jména osob.

Hledání osob podle jména

 • Na panelu nástrojů klikněte na pole hledání, zadejte jméno osoby označené pomocí funkce Lidé a potom klikněte na jméno osoby v nabídce nebo stiskněte Return.

  Aplikace Fotky zobrazí všechny fotografie, na kterých je tato osoba.

Odstranění všech fotografií určité osoby v albu Lidé

 1. Klikněte na část Lidé na bočním panelu.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Přidržte Ctrl a klikněte na osobu a vyberte Odstranit tuto osobu. Klikněte na Odstranit z alba Lidé.

  • Dvakrát klikněte na příslušnou osobu, posuňte obsah dolů a klikněte na Odstranit z alba Lidé.

Fotografie budou odstraněny z alba Lidé, stále však zůstávají v knihovně. Chcete-li osobu znovu přidat do alba Lidé, dvakrát klikněte na její fotografii, posuňte obsah dolů k části Lidé a dvakrát klikněte na fotografii dané osoby. Poté opět posuňte obsah dolů a klikněte na možnost Přidat do alba Lidé.

Odstranění fotografie z alba Lidé

Když otevřete skupinu fotografií určité osoby, můžete z knihovny smazat jednotlivé fotografie, na kterých se tato osoba nachází. Smazané fotografie se přesunou do alba Naposledy smazáno na bočním panelu.

 1. Klikněte na část Lidé na bočním panelu.

 2. Dvojím kliknutím na osobu otevřete fotografie této osoby.

 3. Kliknutím vyberte fotografii a stiskněte Delete.

 4. Klikněte na Smazat.