macOS High Sierra

Formátování textu v knize

Do fotoknihy můžete přidat text a potom změnit jeho vzhled výběrem jiných voleb písma. Styl textu můžete také zkopírovat a potom vložit do jiného textu v knize.

Otevřít Fotky

Přidání nebo zformátování textu na stránce knihy

 1. Pod položkou Projekty na bočním panelu klikněte na knihu.

 2. Dvakrát klikněte na stránku, na které chcete přidat nebo zformátovat text.

 3. Pokud stránka zatím žádný text neobsahuje, klikněte na tlačítko Volby na nástrojovém panelu a potom vyberte uspořádání stránky, které obsahuje text.

 4. Zadejte nebo upravte text.

 5. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Nastavte formát textu pomocí nástrojů v okně Text.

   Okno Volby textu.
  • Použijte příkaz Úpravy > Písmo a potom vyberte požadované příkazy pro formátování textu.

Použití změn formátování textu na podobný text v knize

Formátování textu můžete zkopírovat a použít na podobný text v jiné části knihy. Jestliže se vám například líbí vzhled textu v jednom rámečku názvu, můžete jeho formát zkopírovat do textu všech ostatních názvů v knize.

 1. Pod položkou Projekty na bočním panelu klikněte na knihu.

 2. Dvakrát klikněte na stránku a potom na text, jehož formát chcete zkopírovat.

 3. Použijte příkaz Úpravy > Písmo > Kopírovat styl.

 4. Vyberte text, který chcete změnit, a potom použijte příkaz Úpravy > Písmo > Vložit styl.

Formátování textu bude použito pro vybrané textové pole.

Zobrazení nebo skrytí čísel stránek v knize

Pokud je součástí použitého motivu knihy také informace o čísle stránky, můžete se rozhodnout, zda toto číslo chcete v knize zobrazit nebo ne.

 1. Pod položkou Projekty na bočním panelu klikněte na knihu.

 2. Klikněte na tlačítko Nastavení knihy na nástrojovém panelu a zaškrtněte políčko „Zobrazit čísla stránek“ nebo jeho zaškrtnutí zrušte.

  Pokud používáte motiv bez čísel stránek, nebude toto zaškrtávací políčko dostupné.

Když se při práci na knize zobrazí výstraha (červený trojúhelník)

Uvidíte-li při práci na knize červený trojúhelník s vykřičníkem, znamená to, že se zadaný text nevejde do dostupného prostoru – buď kvůli příliš velkému písmu, nebo proto, že jste zadali příliš mnoho znaků.

Trojúhelníková výstražná ikona.

Tyto problémy můžete napravit jedním z následujících způsobů:

 • Zmenšete velikost textu změnou písma, řezu nebo velikosti.

 • Upravte text tak, aby obsahoval méně slov.