macOS High Sierra

Formátování textu uvedeného na přání

Po výběru tématu a uspořádání přání můžete změnit vzhled libovolného textu, který byl do přání zahrnut.

Otevřít Fotky

Formátování textu na stránce přání

 1. Pod položkou Projekty na bočním panelu klikněte na přání.

 2. Kliknutím na volbu Přední strana, Uvnitř nebo Zadní strana vyberte stránku přání (dostupné volby stránky závisejí na typu přání, které vytváříte).

 3. Vyberte text, který chcete formátovat.

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Použijte příkaz Úpravy > Písma > Zobrazit písma a potom vyberte požadované volby písma.

  • Klikněte na tlačítko Volby na nástrojovém panelu a naformátujte text pomocí ovládacích prvků v okně Text.

   Přání s vybraným textem a oknem Text na pravé straně.

Když se při práci na přání zobrazí výstraha (červený trojúhelník)

Uvidíte-li při práci na přání červený trojúhelník s vykřičníkem, znamená to, že se zadaný text nevejde do dostupného prostoru – buď kvůli příliš velkému písmu, nebo proto, že jste zadali příliš mnoho znaků.

Trojúhelníková výstražná ikona.

Tyto problémy můžete napravit jedním z následujících způsobů:

 • Zmenšete velikost textu změnou písma, řezu nebo velikosti.

 • Upravte text tak, aby obsahoval méně slov.