macOS High Sierra

Přidání názvů, popisů a dalších informací k fotografiím

Informace o fotografiích si můžete prohlížet a přidávat je. Tímto způsobem můžete například zjistit datum a čas pořízení fotografie, získat údaje o fotoaparátu, jímž byla pořízena, a zobrazit odznaky indikující její stav. Fotografiím můžete přiřazovat názvy a titulky. Můžete také přidat či upravit údaj o jejich poloze nebo změnit jejich datum a čas. Můžete vybrat více fotografií v okamžiku a přidat nebo upravit údaje pro všechny najednou.

Otevřít Fotky

Prohlížení a přidávání informací o fotografiích

Chcete‑li zobrazit nebo změnit informace o fotografiích, vyberte jednu nebo více fotografií a otevřete okno Informace.

Informační okno fotografie.
 • Otevření informačního okna: Zobrazte fotografii dvojím kliknutím a potom klikněte na tlačítko Informace na nástrojovém panelu nebo stiskněte Cmd-I.

 • Přidání nebo změna informací: Upravte kterýkoli z následujících údajů:

  • Název: Do pole Název zadejte název.

   Tip: Chcete‑li k fotografiím přímo v hlavním okně Fotek rychle přidat titulky, použijte příkaz Zobrazení > Metadata > Titulky, klikněte do pole, které se zobrazí při podržení ukazatele na fotografii, a zadejte její název.

  • Popis: Do pole Popis zadejte titulek.

  • Oblíbené: Kliknutím na tlačítko Oblíbené označíte fotografii jako oblíbenou. Dalším kliknutím na stejné tlačítko označení zrušíte.

  • Klíčová slova: Klíčová slovo zadejte do pole Klíčová slova. Během psaní vám bude aplikace Fotky nabízet klíčová slova, které jste použili dříve. Po dopsání klíčového slova stiskněte Enter.

   Chcete-li některé klíčové slovo odstranit, vyberte je a stiskněte Delete.

  • Lidé: Klikněte na Tlačítko Přidat a zadejte jméno pro identifikaci osoby.

   Chcete-li na fotografii identifikovat více osob, klikněte na Tlačítko Přidat a přetáhněte identifikátor tváří přes každou osobou, kterou chcete identifikovat.

  • Umístění: Do pole Umístění zadejte údaj o poloze. Během psaní vám bude aplikace Fotky nabízet různé údaje o poloze. Chcete‑li změnit údaj o poloze, můžete vyhledat jinou polohu nebo ji můžete změnit přetažením špendlíku na mapě. Chcete‑li odstranit údaj o poloze, který jste k určité fotografii přiřadili ručně, smažte jej nebo použijte příkaz Obrázek > Poloha a poté vyberte Odstranit polohu nebo Obnovit původní polohu. Pokud není počítač připojen k Internetu, nelze polohu přiřadit.

Zobrazení názvů, dalších metadat a odznaků

Aplikace Fotky může zobrazovat názvy, které jste fotografiím přiřadili v informačním okně, metadata (další informace o jednotlivých fotografiích, například typy souborů) a odznaky, které informují o tom, zda byla fotografie upravena, zda k ní byla přidána klíčová slova apod.

 • Nastavení zobrazování názvů, metadat a odznaků v aplikaci Fotky: Použijte příkaz Zobrazení > Metadata > [název položky metadat].

Odznak

Význam

Upravený odznak

Fotografie byla upravena.

Odznak klíčových slov

K fotografii byla přidána klíčová slova.

Odznak místa

Místo pořízení fotografie bylo označeno na mapě.

Odznak oblíbené položky

Fotografie byla označena jako oblíbená.

Odznak videoklipu

Položka je video, zpomalený záběr nebo časosběrný klip.

Odznak odkazovaného souboru

Původní fotografie je uložena na jiném místě (nikoli v knihovně Fotky na vašem Macu).

Odznak HDR

Původní fotografie byla pořízena technologií velkého dynamického rozsahu (HDR), tj. jako kombinace tří fotografií pořízených s různým nastavením expozice.

Odznak RAW

Původní fotografie byla pořízena ve formátu RAW + JPEG, který zahrnuje RAW a JPEG verzi. (Při prohlížení RAW verze fotografie bude mít odznak podobu písmene R.)

Odznak Live Photo

Položka je Live Photo.

Odznak Live Photo

Položka je snímkem Live Photo s nastaveným odrážením.

Odznak Live Photo

Položka je snímkem Live Photo s nastavenou smyčkou.

Odznak portrétu

Položka je fotografií pořízenou na výšku.

Změna data a času fotografie

U fotografií můžete změnit přidružené datum a čas. Tuto možnost můžete využít k přidání údajů o datu a čase do souborů naskenovaných fotografií nebo při cestování na místo v jiném časovém pásmu, když fotoaparát přiřadí k fotografiím data a časy odpovídající vašemu domovskému pásmu a nikoli místům, která jste navštívili.

 1. Vyberte fotografie, které chcete změnit.

 2. Použijte příkaz Obrázek > Upravit datum a čas.

 3. Do pole Upravené zadejte požadované datum a čas.

 4. V případě potřeby klikněte na časové pásmo na mapě a vyberte nejbližší město.

 5. Klikněte na Upravit.

Odstranění údaje o místě pořízení fotografie

Můžete změnit údaje o poloze přiřazené k fotografii nebo obnovit původní údaje o poloze.

 1. Vyberte fotografie, které chcete změnit.

 2. Použijte příkaz Obrázek > Poloha a poté vyberte Odstranit polohu nebo Obnovit původní polohu.

Pokud jste údaje o poloze přiřadili ručně k fotografii, která tyto údaje neobsahovala, příkaz Obnovit původní polohu odstraní údaje o poloze, které jste přiřadili ručně.