macOS High Sierra

Prohlížení vzpomínek

Aplikace Fotky prochází vaše fotografie a videa a shromažďuje je ve sbírkách zvaných vzpomínky. S funkcí Vzpomínky můžete znovu prožívat jedinečné chvíle, jako například víkendový výlet nebo návštěva u přátel, nebo velké události, například první oslavu narozenin, svatbu, představení nebo dovolenou s rodinou. Vzpomínky také zobrazují filtrované sbírky, například nejlepší fotografie roku. Aplikace Fotky vytváří denně až tři vzpomínky (podle velikosti vaší knihovny fotografií). Vlastní vzpomínky v okamžiku, sbírce nebo albu můžete vytvářet i sami.

Okno se skupinou fotografií – typická vzpomínka

Fotografie ve vzpomínce si můžete prohlížet po jedné nebo jako prezentaci. Také se můžete podívat na fotografie lidí nalezených ve vzpomínce nebo zjistit podle mapy, kde byly fotografie pořízeny. Fotky také nabízí další vzpomínky na podobná témata, abyste mohli znovu prožít další šťastně prožité okamžiky. Pokud se vám vzpomínka hodně zalíbí, můžete ji zařadit mezi oblíbené. V případě potřeby můžete vzpomínky také mazat.

Prohlédnutí vzpomínky

 1. Klikněte na Vzpomínky na bočním panelu.

 2. Posouváním si prohlédnete vzpomínky.

 3. Dvojím kliknutím na vzpomínku zobrazíte její fotografie.

 4. Proveďte kterékoli z následujících akcí:

  • Zobrazení všech fotografií vzpomínky nebo jejich souhrnu: Klikněte v horní části na Zobrazit další nebo Zobrazit souhrn.

  • Zobrazení lidí ve vzpomínce: Posunutím dolů k části Lidé se můžete podívat na osoby identifikované na fotografii. Dvojím kliknutím na osobu zobrazíte další fotografie této osoby.

  • Zobrazení místa ve vzpomínce na mapě: Posuňte se dolů k položce Místa. Dvojím kliknutím na miniaturu zobrazíte fotografii na větší mapě. Pokud na ni znovu dvakrát kliknete, přiblížíte ji nebo zobrazíte v mřížce. Kliknutím na Zobrazit fotografie z okolí zobrazíte další fotografie pořízené na daném místě.

  • Prohlédnutí souvisejících vzpomínek: Posunutím dolů k položce Související si můžete prohlédnout fotografie pořízené na podobném místě, v podobné době, se stejnými lidmi atd.

  • Zobrazení a správa jednotlivých fotografií: Pokud dvakrát kliknete na fotografii, můžete použít nástroje na panelu nástrojů ke správě, úpravě a zobrazení podrobností o dané fotografii. Kliknutím na tlačítko Zpět se vrátíte k zobrazení vzpomínky.

Přehrání vzpomínky v prezentaci

 1. Klikněte na Vzpomínky na bočním panelu.

 2. Dvojím kliknutím na vzpomínku zobrazíte její fotografie.

 3. Kliknutím na Zobrazit vše nebo Zobrazit souhrn v horní části zobrazíte všechny fotografie vzpomínky nebo jen jejich souhrn.

 4. Vyberte fotografie, které chcete zahrnout do prezentace, případně nevybírejte žádnou fotografii, chcete-li zahrnout všechny.

 5. Klikněte na panelu nástrojů na tlačítko Přehrát a vyberte požadované volby prezentace.

Chcete-li spuštěnou prezentaci zastavit, stiskněte klávesu Esc.

Označení vzpomínky jako oblíbené

Pokud se vám vzpomínka hodně zalíbí, můžete ji označit jako oblíbenou.

 1. Klikněte na Vzpomínky na bočním panelu.

 2. Dvojím kliknutím na vzpomínku zobrazíte její fotografie.

 3. Posuňte se do spodní části vzpomínky a klikněte na Přidat do oblíbených vzpomínek.

Prohlédnutí oblíbených vzpomínek

Vzpomínky, které označíte jako oblíbené, se zobrazují v albu Oblíbené vzpomínky.

 1. Klikněte na Vzpomínky na bočním panelu.

 2. Na nástrojovém panelu klikněte na Oblíbené vzpomínky.

 3. Dvojím kliknutím na vzpomínku zobrazíte její fotografie.

Vytvoření vzpomínky z okamžiku, sbírky nebo roku

Chcete-li zdůraznit okamžik nebo sbírku, která pro vás má velký význam, můžete si vytvořit vlastní vzpomínky.

 1. Klikněte na Fotky na bočním panelu.

 2. Otevřete okamžik nebo sbírku kliknutím na jejich název.

 3. Posuňte se do spodní části okna s fotografiemi a klikněte na Přidat do vzpomínek.

Vytvoření vzpomínky z fotografií v albu

 1. Klikněte na nějaké album na bočním panelu.

 2. Klikněte na Zobrazit jako vzpomínku.

 3. Posuňte se dolů a klikněte na Přidat do vzpomínek.

Zablokování vzpomínek určitého typu

Pokud nechcete vídat vzpomínky určitých typů, můžete je zablokovat.

 1. Klikněte na Vzpomínky na bočním panelu.

 2. Dvakrát klikněte na vzpomínku, kterou chcete zablokovat.

 3. Posuňte obsah dolů a klikněte na volbu Zablokovat vzpomínku, vyberte požadovaný typ vzpomínky a klikněte na Zablokovat.

Toto nastavení lze v aplikaci Fotky resetovat, takže se zablokované vzpomínky budou znovu vytvářet. Použijte příkaz Fotky > Předvolby, klikněte na Obecné a potom na Resetovat zablokované vzpomínky.

Smazání vzpomínky

Pokud vás některá vzpomínka přestane zajímat, můžete ji smazat.

 1. Klikněte na Vzpomínky na bočním panelu.

 2. Kliknutím vyberte vzpomínku a potom stiskněte Delete.

 3. Klikněte na Smazat.

Smaže se jen vzpomínka, v ní obsažené fotografie zůstávají v knihovně.