macOS High Sierra

Hledání fotografií podle klíčových slov

Klíčová slova jsou značky či popisky, které k svým fotografiím můžete přidat, abyste je podle nich snadno našli. V aplikaci Fotky je k dispozici výběr předdefinovaných klíčových slov, k nimž můžete přidávat vlastní klíčová slova. Klíčová slova můžete k fotografiím přiřazovat v informačním okně nebo ve správci klíčových slov. Kromě toho můžete ke klíčovým slovům přiřadit klávesové zkratky a urychlit tak jejich zadávání.

Otevřít Fotky

Hledání fotografií podle klíčového slova

Fotografie můžete hledat podle klíčových slov v celé knihovně aplikace Fotky.

 1. Klikněte na pole hledání na nástrojovém panelu.

 2. Do pole hledání zadejte klíčové slovo.

  Během psaní se pod polem hledání objevují návrhy hledaných položek. Pokud potřebujete hledat pomocí více klíčových slov, zadejte více slov oddělených mezerami. Zadáte-li například „farmářské trhy“, budou vyhledány všechny fotografie, k nimž jsou přidružena obě klíčová slova – „farmářské“ i „trhy“.

  Chcete-li po dokončení hledání znovu zobrazit všechny fotografie, klikněte na Zrušit.

Tip: Můžete také kliknout na místní nabídku Zobrazeno a vybrat klíčové slovo.

Přidání nebo odstranění klíčových slov v informačním okně

 1. Vyberte fotografie, k nimž chcete přidat klíčová slova.

 2. Klikněte na tlačítko Informace na nástrojovém panelu.

 3. V okně Informace klikněte na pole Přidejte klíčové slovo (nebo pole, kde jsou další klíčová slova, jestliže jste již některá zadali), potom zadejte klíčové slovo a stisknutím klávesy Return je k fotografii přidejte.

  Během psaní vám bude aplikace Fotky nabízet klíčová slova, které jste použili dříve. Chcete-li některé klíčové slovo smazat, vyberte je a stiskněte Delete.

 4. Nakonec zavřete informační okno.

Přidání nebo odstranění klíčových slov ve správci klíčových slov

Ve správci klíčových slov můžete přiřazovat klíčová slova k vybraným fotografiím, spravovat seznam dostupných klíčových slov a vytvořit seznam rychlého výběru s nejčastěji používanými klíčovými slovy, která pak budete moci přiřazovat rychleji.

 1. Vyberte jednu nebo více fotografií.

 2. Použijte příkaz Okno > Správce klíčových slov.

  Okno Správce klíčových slov
 3. Klikněte na klíčová slova, která chcete přiřadit k vybraným fotografiím. Chcete-li od fotografií některá klíčová slova odebrat, klikněte na ně ještě jednou.

 4. Chcete-li seznam klíčových slov upravit, proveďte kterékoli z následujících akcí:

  • Přidání klíčového slova do seznamu klíčových slov: Klikněte na Upravit klíčová slova, potom klikněte na tlačítko Přidat (+) a zadejte nové klíčové slovo.

  • Úprava klíčového slova: Klikněte na Upravit klíčová slova, potom na klíčové slovo, které chcete změnit, a pak na tlačítko Přejmenovat. Zadejte požadované změny.

  • Smazání klíčového slova ze všech fotografií: Klikněte na Upravit klíčová slova, vyberte klíčové slovo, které chcete smazat, a potom klikněte na tlačítko Smazat (-).

  • Přidání nebo změna klávesové zkratky pro klíčové slovo: Klikněte na Upravit klíčová slova, vyberte klíčové slovo, klikněte na volbu Zkratka a stiskněte požadovanou klávesovou zkratku.

  • Vytvoření seznamu pro rychlý výběr klíčových slov: Přetáhněte klíčová slova do oblasti Rychlá skupina ve správci klíčových slov.

   Aplikace Fotky přidělí každému z klíčových slov v seznamu rychlého výběru klávesovou zkratku, což vám umožní tato klíčová slova rychle přiřazovat k fotografiím.