macOS High Sierra

Úprava jasu, expozice a dalších parametrů.

Ve Fotkách můžete použít nástroje úprav pro snadné optimální nastavení světla a barev fotografií. Aplikace Fotky vaše snímky analyzuje pomocí sofistikovaných algoritmů a zvolí správnou kombinaci úprav, s níž bude vaše fotografie vypadat nejlépe. Kromě toho můžete zobrazit podrobné ovládací prvky, které vám umožní doladit jednotlivé parametry – expozici, světla a stíny, jas i kontrast.

Otevřít Fotky

Tip: Chcete-li během úprav rychle zobrazit nástroje pro úpravy, stiskněte A. Po provedení změn stiskněte A ještě jednou.

Základní úpravy fotografií

 1. Dvakrát klikněte na fotografii a potom klikněte na tlačítko Upravit na nástrojovém panelu.

 2. Na nástrojovém panelu klikněte na Upravit.

 3. Proveďte kterékoli z následujících akcí:

  • Klikněte na rozbalovací trojúhelníček vedle jezdce Světlo, Barva nebo Černá a bílá a přetáhněte jej tak, abyste byli spokojeni s výsledným vzhledem fotografie. Nebo, chcete-li, aby aplikace Fotky upravila fotografii automaticky, klikněte na Automaticky.

   Jezdce Světlo, Barva a Černá a bílá na panelu Úpravy. Nad každým z jezdců je tlačítko Automaticky.

Tip: Chcete-li provedené změny zahodit a vrátit se k původnímu nastavení určitých úprav, dvakrát klikněte na příslušný jezdec. Provedená úprava je indikována modrou zaškrtávací značkou vedle názvu úpravy. Zvolením nebo zrušením volby zaškrtávací značky můžete požadovanou úpravu dočasně zapnout nebo vypnout, a tím ověřit její účinek na fotografii.

Jemné nastavení světlosti

Provedené úpravy světlosti fotografie můžete dále jemně doladit.

 1. Dvakrát klikněte na fotografii a potom klikněte na tlačítko Upravit na nástrojovém panelu.

 2. Na nástrojovém panelu klikněte na Upravit, poté na rozbalovací trojúhelníček vedle položky Světlo a nakonec na rozbalovací trojúhelníček vedle položky Volby.

 3. Přetažením jezdců změňte vzhled fotografie:

  Oblast Světlo na panelu Úpravy s jezdci pro nastavení parametrů Odlesky, Expozice, Světla, Stíny, Jas, Kontrast a Černý bod.
  • Odlesky: Použije úpravu platnou pro určitou oblast a zesvětlí tmavé oblasti, dodá zvýraznění a přidá kontrast, takže se vykreslí skryté detaily a obsah fotografie bude výraznější a sytější. Tato úprava je neutrální z hlediska barev (neovlivňuje sytost), barvy však mohou vypadat jinak, protože jasnější snímky s větším kontrastem vypadají živěji.

  • Expozice: Mění odstíny na celém snímku.

  • Světla: Mění detaily na světlých plochách.

  • Stíny: Mění detaily na tmavých plochách.

  • Jas: Mění jas fotografie.

  • Kontrast: Mění kontrast fotografie.

  • Černý bod: Nastavuje úroveň jasu, pod kterou budou nejtmavší místa na snímku už zcela černá, bez jakýchkoli detailů. Nastavením černého bodu lze zlepšit kontrast na snímcích s šedým závojem.

Tip: Chcete‑li rozšířit rozsah hodnot jezdce, umístěte na něj ukazatel a podržte klávesu Alt.

Jemné nastavení barvy

Provedené úpravy saturace, barevného kontrastu a závoje na fotografii můžete dále jemně doladit.

 1. Dvakrát klikněte na fotografii a potom klikněte na tlačítko Upravit na nástrojovém panelu.

 2. Na nástrojovém panelu klikněte na Upravit, poté na rozbalovací trojúhelníček vedle položky Barva a nakonec na rozbalovací trojúhelníček vedle položky Volby.

 3. Přetažením jezdců změňte vzhled fotografie:

  Oblast Barva na panelu Úpravy s jezdci pro nastavení parametrů Saturace, Kontrast a Závoj.
  • Sytost: Mění celkovou intenzitu barev na fotografii.

  • Kontrast: Mění barevný kontrast a odlišení podobných barev na fotografii.

  • Závoj: Mění a kompenzuje barevný závoj na fotografii.

Jemné doladění černé a bílé:

Intenzitu barevných tónů a šedých oblastí můžete jemně doladit. Kromě toho můžete upravit zrnitost fotografie.

 1. Dvakrát klikněte na fotografii a potom klikněte na tlačítko Upravit na nástrojovém panelu.

 2. Na nástrojovém panelu klikněte na Upravit, poté na rozbalovací trojúhelníček vedle položky Černá a bílá a nakonec na rozbalovací trojúhelníček vedle položky Volby.

 3. Přetažením jezdců změňte vzhled fotografie:

  Oblast Černá a bílá na panelu Úpravy s jezdci pro nastavení parametrů Intenzita, Neutrální, Tón a Zrnitost.
  • Intenzita: Zvyšuje nebo snižuje intenzitu odstínů na fotografii.

  • Neutrální: Zesvětluje nebo ztmavuje šedé plochy na fotografii.

  • Tón: Upravuje vzhled fotografie tak, aby působila více či naopak méně kontrastním dojmem.

  • Zrnitost: Mění množství filmového zrna, které je na fotografii vidět.