macOS High Sierra

Provedení úprav křivek

Pomocí nastavení křivek lze upravit jas a kontrast fotografie. Lze tak upravit celkový vzhled fotografie, změnit vzhled určitých barev (červených, zelených nebo modrých) a nastavit černý bod, střední odstíny a bílý bod.

Fotografie před úpravou křivek.
Fotografie po úpravě křivek.

Při nastavování křivek se zobrazuje histogram s diagonální čarou vedoucí od černého bodu (levý dolní roh) až k bílému bodu (pravý horní roh). Chcete-li upravit jas nebo kontrast fotografie, můžete na tuto čáru na místa, kde chcete provést úpravy, přidat body Přetažením bodu nahoru zvýšíte jas, přetažením bodu dolů jas snížíte. Přetažením bodu doleva zvýšíte kontrast v daném místě, zatímco jeho přetažením doprava kontrast snížíte.

 1. Dvakrát klikněte na fotografii a potom klikněte na tlačítko Upravit na nástrojovém panelu.

 2. Na nástrojovém panelu klikněte na Upravit.

 3. Na panelu Úpravy klikněte na rozbalovací trojúhelníček u položky Křivky.

 4. Proveďte kterékoli z následujících akcí:

  • Automatická oprava křivek na fotografii: Klikněte na místní nabídku pod ikonou Křivky, vyberte RGB nebo barvu, kterou chcete změnit, a klikněte na Automaticky.

  • Ruční nastavení černého bodu, středních odstínů a bílého bodu na histogramu: Klikněte na tlačítko Kapátko u toho nastavení, které chcete změnit. Pak na fotografii klikněte na místo, které nejlépe vystihuje její bod černé, střední odstín nebo bílý bod.

   Tři kapátka sloužící k výběru černého bodu, středních odstínů a bílého bodu na fotografii.
   • Černý bod: Mění úroveň, pod níž se tmavé plochy zobrazí jako zcela černé (bez jakýchkoli viditelných detailů).

   • Střední odstíny: Zesvětluje nebo ztmavuje plochy středních odstínů na fotografii.

   • Bílý bod: Mění úroveň, nad níž se světlé plochy zobrazí jako zcela bílé.

    Také můžete změnit rozsah nastavování černého a bílého bodu přetažením spodního nebo horního úchytu diagonální čáry. Například chcete-li posunout bílý bod histogramu, přetáhněte horní úchyt na nové místo.

  • Ruční úprava křivek na fotografii: Klikněte na tlačítko Přidat body, pak klikněte na místa na fotografii, která chcete upravit. Každé kliknutí přidá bod na diagonální čáru na histogramu. Body můžete přidávat i přímo kliknutím na diagonální čáru na histogramu. Po přidání bodů je přetáhněte. Tím upravíte jas a kontrast fotografie.

   Ovládací prvky Křivky a tlačítko Přidat body vpravo nahoře.
  • Změna červené, zelené nebo modré barevné složky na fotografii: Klikněte na místní nabídku pod ikonou Křivky a vyberte barvu, kterou chcete změnit. Klikněte na tlačítko Přidat body a klikněte na místa na fotografii, která chcete upravit. Přetažením bodů přidaných na diagonální čáru upravíte vybranou barvu na fotografii.

   Ovládací body Křivky s volbou RGB vybranou v místní nabídce.