macOS High Sierra

Přidání, odstranění nebo změna pořadí stránek knihy

Stránky knihy můžete přidávat, odstraňovat nebo měnit jejich pořadí. Nové stránky můžete v knize vložit kamkoli s výjimkou prostoru mezi vnější a vnitřní stránkou obálky.

Poznámka: Kniha musí obsahovat sudý počet stránek. Pokud se počet stránek libovolnou úpravou změní na lichý, Fotky automaticky přidají nebo smažou prázdnou stránku a obnoví tak sudý počet stránek.

Otevřít Fotky

 1. Pod položkou Projekty na bočním panelu klikněte na knihu.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Přidání stránky: Vyberte stránku, podle níž se má nová stránka řídit, potom klikněte na panelu nástrojů na tlačítko Přidat stránku a vyberte Přidat stránku.

  • Nastavení přesného počtu stránek v knize: Klikněte na tlačítko Nastavení knihy na nástrojovém panelu a přetáhněte jezdec Počet stránek.

  • Smazání stránky z knihy: Vyberte stránku kliknutím a potom stiskněte Delete nebo klikněte na panelu nástrojů na tlačítko Přidat stránku , vyberte Odstranit stránku a nakonec klikněte na Pokračovat. Můžete také podržet Ctrl, kliknout na stránku, vybrat volbu „Odstranit stránku“ a kliknout na Pokračovat.

  • Přesunutí stránky v knize: Ponechte ukazatel na čísle stránky, dokud se nezobrazí tlačítko stránky. Tažením tohoto tlačítka přesuňte stránku na novou pozici. Můžete také vybrat stránku a potom přetáhnout její tlačítko.

   Stránka v zobrazení dvojstránky s tlačítkem stránky dole.