macOS High Sierra

Přidávání a odstraňování fotografií v přání

Na přání můžete kdykoli přidávat fotografie nebo je z něj odstraňovat.

Otevřít Fotky

 1. Pod položkou Projekty na bočním panelu klikněte na přání.

 2. Kliknutím na volbu Přední strana, Uvnitř nebo Zadní strana vyberte stránku přání (dostupné volby stránky závisejí na typu přání, které vytváříte).

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Přidání fotografie do prázdného fotorámečku: Přetáhněte fotografii do fotorámečku z oblasti fotografií v dolní části okna.

   Přání s vybranou fotografií a tlačítkem Přidat fotografie vpravo dole.

   Pokud chcete použít fotografii, která se v oblasti fotografií nenachází, klikněte na Přidat fotografie, vyberte požadovanou fotografii a klikněte na Přidat.

   Přetažením horního okraje oblasti fotografií změníte její velikost a počet fotografií, které se v ní zobrazují.

  • Automatické přidání vybraných fotografií do prázdných rámečků: Vyberte jednu či více fotografií v oblasti fotografií a potom klikněte na Automaticky doplnit.

  • Automatické přidání fotografií do všech prázdných rámečků na stránce přání: Klikněte na Automaticky doplnit.

  • Přesunutí fotografie ze stránky do oblasti fotografií nebo na jinou stránku: Přesuňte na fotografii ukazatel, klikněte a držte tlačítko, dokud fotografie nevystoupí z rámečku. Potom ji přetáhněte do oblasti fotografií nebo na jiné místo.

  • Odstranění fotografie z oblasti Fotek: Vyberte fotografii kliknutím a potom stiskněte Delete.

  • Odstranění fotografie ze stránky přání: Dvakrát klikněte na stránku, kterou chcete změnit, kliknutím vyberte fotografii a stiskněte klávesu Delete.

  • Odstranění všech fotografií umístěných na stránku přání: Klikněte na Odstranit umístěné a potom na Pokračovat.

Tip: Dvě fotografie umístěné na stránce můžete snadno vzájemně zaměnit. Přesuňte ukazatel na fotografii, klikněte a držte tlačítko, dokud fotografie nevystoupí z rámečku. Potom ji přetáhněte na jinou fotografii.