macOS High Sierra

Vytvoření přání

Ze svých fotografií můžete vytvořit profesionálně navržené přání a zaslat je rodině a přátelům.

Vytištěná přání podle několika různých návrhů.

Vyberte požadovaný typ přání a fotografie, které na ně chcete umístit; aplikace Fotky automaticky vygeneruje rozložení a vznikne skvěle vypadající přání. Přání můžete snadno změnit a přidat nebo odstranit různé fotografie.

Otevřít Fotky

Vytvoření přání

  1. Vyberte fotografie, které chcete na přání použít.

  2. Vyberte volbu Soubor > Vytvořit > Přání.

  3. Klikněte na tlačítko Vybrat pro požadovaný formát přání.

  4. Z místní nabídky Motiv na nástrojovém panelu vyberte kategorii motivů (například Narozeniny, Den otců nebo Poděkování), kliknutím vyberte orientaci na šířku nebo na výšku a potom klikněte na motiv přání. Tyto volby se zobrazí podle toho, jaký formát přání vyberete.

  5. Klikněte na Vytvořit přání.

    Aplikace Fotky vytvoří přání se zvoleným motivem a vybranými fotografiemi.

    Okno Fotek s přáním.
  6. Chcete-li přání změnit, proveďte kterékoli z následujících akcí:

Tip: Přání můžete vytvořit i bez předběžného výběru fotografií: Stačí kliknout na Tlačítko Přidat vedle položky Moje projekty, vybrat volbu Přání a zvolit typ a motiv přání. Chcete-li do nového kalendáře přidat fotografie, klikněte na Přidat fotografie.

Změna motivu a orientace přání

K přání vytvořenému s použitím motivu, který jste vybrali, aplikace Fotky automaticky přiřadí uspořádání a umístí fotografie na jeho přední a vnitřní stránku. Použitý motiv přání určuje, která uspořádání budou k dispozici.

Motiv přání můžete kdykoli změnit.

  1. Pod položkou Projekty na bočním panelu klikněte na přání.

  2. Klikněte na tlačítko Nastavení přání na nástrojovém panelu, potom klikněte na Změnit motiv a nakonec na Pokračovat.

  3. Vyberte orientaci na šířku nebo na výšku.

  4. Zvolte motiv a potom klikněte na Vybrat motiv.

    Volbou jiné kategorie motivů v místní nabídce na panelu nástrojů zobrazíte další motivy (zobrazená volba je závislá na vybraném formátu).

Přejmenování přání

Vytvořenému přání Fotky automaticky přiřadí název podle informací spojených s fotografiemi, např. podle názvu alba, z nějž pocházejí. Přání můžete přejmenovat.

  1. Klikněte na Projekty na nástrojovém panelu a potom vyberte přání kliknutím na název.

  2. Zadejte nový název.

Odstranění loga Apple z přání

  • Klikněte na tlačítko Nastavení přání na nástrojovém panelu a zrušte zaškrtnutí políčka „Přidat logo Apple“.