macOS High Sierra

Zobrazení videoklipů

Videoklipy importované do vaší knihovny fotografií můžete přehrát a v případě potřeby i oříznout na kratší délku. Zobrazit můžete také zpomalené a časosběrné videoklipy importované z iPhonu.

Otevřít Fotky

Informace o prohlížení a úpravách snímků Live Photos najdete v částech Prohlížení Live PhotosÚprava snímku Live Photo.

Přehrání videoklipu

 1. Otevřete videoklip dvojím kliknutím.

  Podržíte-li na videu ukazatel, objeví se jeho ovládací prvky.

 2. Klikněte na tlačítko Přehrát .

  Pomocí ovládacích prvků videa můžete například pozastavit videoklip, jemně doladit zvuk atd.

  Tip: Chcete-li přehrávat video po jednotlivých snímcích, umístěním ukazatele na klip zobrazte ovládací prvky přehrávače, klikněte na místní nabídku Akce a vyberte Zobrazit tlačítka krokování po snímcích.

  Videoklip s ovládacími prvky přehrávání v dolní části.

Oříznutí videoklipu

Videoklip můžete oříznout, takže se z něj bude přehrávat jen část. Tímto způsobem lze například zastavit přehrávání klipu v místě, kde jej chcete ukončit, místo aby se přehrával až do konce. Při oříznutí videoklipu se žádný materiál fyzicky neodstraňuje; vše, co jste ořízli, můžete později opět obnovit.

 1. Otevřete videoklip dvojím kliknutím.

 2. Přesuňte ukazatel na klip. Po zobrazení ovládacích prvků přehrávače klikněte na místní nabídku akcí a vyberte Zkrátit.

 3. Zkraťte klip přetažením žlutého ořezávacího úchytu na začátku nebo na konci a potom klikněte na Zkrátit.

  Žluté ořezávací úchyty videoklipu

  Tip: Chcete‑li provést přesnější úpravy, můžete zobrazit jednotlivé snímky videa tak, že kliknete na ořezávací úchyt a podržíte jej.

  Chcete-li oříznutí zrušit, klikněte na místní nabídku akcí a vyberte Resetovat zkrácení.

Změna zpomaleného videa

Můžete určit, kdy se má zpomalené video zpomalit a kdy opět zrychlit.

 1. Klikněte na rozbalovací trojúhelníček vedle volby Typy média v bočním panelu, pak na album Zpomalené video tamtéž.

 2. Dvojím kliknutím otevřete požadovaný videoklip.

 3. Přetažením ovládacích prvků zpomalení změňte místa, kde klip začíná zpomalovat a opět zrychlovat.

  Ovládací prvky zpomalení videoklipu