macOS High Sierra

Zálohování knihovny Fotky

I v případě, že používáte knihovnu fotografií na iCloudu, že důležité zálohovat knihovnu lokálně některou z následujících metod:

  • Pomocí Time Machine: Time Machine po počátečním nastavení automaticky zálohuje soubory na vašem Macu. Pokud někdy přijdete o soubory v knihovně fotografií, můžete je obnovit ze zálohy Time Machine. Další informace o nastavení služby Time Machine získáte, otevřete-li Time Machine ve složce Aplikace a použijete nabídku Nápověda.

    VAROVÁNÍ: Pokud se knihovna Fotky nachází na externím disku, nezálohujte jej pomocí služby Time Machine. Oprávnění pro knihovnu Fotky mohou být v rozporu s oprávněními pro zálohování Time Machine.

  • Ručním zkopírováním knihovny na externí úložné zařízení: Vytvořte kopii knihovny Fotky (standardně se nachází ve složce Obrázky na vašem Macu) tím, že ji přetáhnete na úložné zařízení.

Pokud používáte více knihoven fotografií, nezapomeňte je zálohovat všechny.

Důležité: Máte-li některé soubory obrázků uloženy mimo knihovnu fotografií (tzv. odkazované soubory), při zálohování knihovny nejsou vytvořeny zálohy těchto souborů. Nezapomeňte tyto soubory zálohovat zvlášť. Abyste si usnadnili současné zálohování všech vašich souborů s obrázky, můžete odkazované soubory „zkonsolidovat“ – přemístit do knihovny. Další informace viz Změna místa, kam aplikace Fotky ukládá vaše soubory.