macOS High Sierra

Vytvoření dalších knihoven fotografií

Pro uspořádání svých fotografií, alb a projektů (například knih, přání a kalendářů) můžete vytvořit další knihovny fotografií a poté mezi jednotlivými knihovnami přepínat. Osobní fotografie můžete například uchovávat v jiné knihovně než fotografie pracovní. Pokud máte děti, které fotografují, můžete jejich fotografie uchovávat v samostatné knihovně.

Důležité: Používáte-li knihovnu fotografií na iCloudu, pamatujte na to, že s iCloudem jsou synchronizovány jen fotografie a videozáznamy z vaší systémové knihovny fotografií. Všechny knihovny fotografií nezapomeňte zálohovat. Více informací viz Zálohování knihovny Fotky.

Otevřít Fotky

Vytvoření nové knihovny fotografií

 1. Pokud je aplikace Fotky otevřená, použijte příkaz Fotky > Ukončit Fotky.

 2. Podržte klávesu Alt a otevřete Fotky dvojím kliknutím na ikonu Fotky ve složce Aplikace (nebo kliknutím na ikonu Fotky v Docku).

 3. V dialogovém okně Vybrat knihovnu klikněte na Vytvořit novou.

 4. Zadejte název knihovny a vyberte místo, kam chcete knihovnu uložit.

 5. Klikněte na OK.

Přepínání mezi knihovnami fotografií

 1. Pokud je aplikace Fotky otevřená, použijte příkaz Fotky > Ukončit Fotky.

 2. Podržte klávesu Alt a otevřete Fotky dvojím kliknutím na ikonu Fotky ve složce Aplikace (nebo kliknutím na ikonu Fotky v Docku).

 3. V dialogovém okně Vybrat knihovnu proveďte některou z následujících akcí:

  • Klikněte na knihovnu, kterou chcete použít, a potom na volbu Vybrat knihovnu.

  • Pokud se požadovaná knihovna v dialogovém okně Vybrat knihovnu neobjeví, klikněte na volbu Jiná knihovna, přejděte na místo, kde je knihovna uložena, vyberte ji a potom klikněte na Vybrat knihovnu.

Nastavení knihovny jako systémové knihovny fotografií

V případě potřeby můžete přepnout do jiné knihovny a nastavit ji jako novou systémovou knihovnu fotografií. Informace o faktorech, na které byste měli při změně systémové knihovny fotografií pamatovat, najdete v tématu Přehled systémové knihovny fotografií.

Chcete-li aktuální knihovnu nastavit jako systémovou knihovnu fotografií, postupujte takto:

 • Použijte příkaz Fotky > Předvolby, klikněte na Obecné a potom na Použít jako systémovou knihovnu fotografií.

Důležité: Po přepnutí na jinou knihovnu Fotky automaticky vypnou všechny služby iCloudu. Chcete-li s nově nastavenou systémovou knihovnou fotografií používat také funkce Knihovna fotografií na iCloudu, Sdílení fotografií na iCloudu a Můj fotostream, musíte je znovu zapnout na panelu iCloud v předvolbách Fotek. Pokud po nastavení nové systémové knihovny fotografií zapnete funkci Knihovna fotografií na iCloudu, budou fotografie uložené na iCloudu sloučeny s fotografiemi v nové systémové knihovně fotografií. Po odeslání obsahu z nové systémové knihovny fotografií na iCloud už nelze sloučení knihoven vrátit zpět – změnu systémové knihovny fotografií je proto třeba dobře rozvážit.

Uvolnění místa v knihovně Fotek

Pokud v počítači dojde úložný prostor, Fotky vás na to upozorní. Potřebné místo můžete uvolnit smazáním části fotografií z knihovny.

VAROVÁNÍ: Jestliže smažete fotografie a je zapnutá knihovna fotografií na iCloudu, fotografie se smažou z iCloudu a všech zařízení, která používají knihovnu fotografií na iCloudu.

 1. Vyberte fotografie, které chcete smazat, a stiskněte Cmd-Delete.

  Smazané soubory se přesouvají do alba „Naposledy smazáno“ a zůstávají zde po uvedený počet dní. Chcete-li ušetřit místo, můžete fotografie z alba „Naposledy smazáno“ smazat okamžitě.

 2. Klikněte na album Naposledy smazáno na bočním panelu.

 3. Vyberte fotografie, které chcete z knihovny okamžitě smazat, a potom klikněte na Smazat [n] položek.