macOS High Sierra

Vytváření alb

Potřebujete-li svou knihovnu fotografií lépe zorganizovat, můžete v ní vytvořit nová alba.

Otevřít Fotky

Vytvoření alba

 1. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Vytvoření prázdného alba: Použijte příkaz Soubor > Nové album nebo klikněte na tlačítko Přidat vedle položky Moje album v postranním panelu a pak .zvolte možnost Album.

  • Vytvoření nového alba ze skupiny fotografií: Vyberte fotografie, které má nové album obsahovat, a použijte příkaz Soubor > Nové album s výběrem.

 2. V postranním panelu zadejte název nového alba a stiskněte Return.

Tip: Můžete také vybrat fotografie, které má nové album obsahovat, kliknout na některou z vybraných fotografií se stisknutou klávesou Ctrl, vybrat možnost „Přidat do“ a vybrat Nové album.

Přidání fotografií do existujícího alba

 • Chcete-li přidat fotografie do alba, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Vyberte požadované fotografie a přetáhněte je do některého z alb na bočním panelu.

  • Vyberte požadované fotografie, klikněte na některou z nich se stisknutou klávesou Ctrl, vyberte možnost „Přidat do“ a vyberte album.

  • Vyberte požadované fotografie a přetáhněte miniaturu v indikátoru výběru v horní části okna do některého z alb na bočním panelu.

   Indikátor výběru se třemi vybranými fotografiemi.

Přidání fotografií do existujícího alba ze složky ve Finderu

 • Přetáhněte složku fotografií z Finderu na album na bočním panelu. Aplikace Fotky přidá do alba obsah složky.

  Pokud jste v předvolbách aplikace Fotky vybrali možnost „Zkopírovat položky do knihovny Fotek“, budou fotografie přidány do vaší knihovny Fotky. Chcete-li ušetřit prostor na disku, můžete fotografie ze složky ve Finderu smazat.

Přesunutí nebo změna uspořádání fotografií v albu

Otevřete album dvojím kliknutím a potom proveďte kterékoli z následujících akcí:

 • Seřazení fotografií podle data: Použijte příkaz Zobrazení > Seřadit a poté vyberte Zachovat řazení od nejstarších nebo Zachovat řazení od nejnovějších.

 • Ruční změna pořadí fotografií: Přetáhněte fotografie do požadovaného pořadí.

 • Abecední řazení fotografií podle názvu: Použijte příkaz Zobrazení > Seřadit a pak vyberte Zachovat řazení podle názvu.

 • Odstranění fotografií z alba: Vyberte fotografie a potom stiskněte Delete nebo použijte příkaz Obrázek > Odstranit [n] fotografií z alba.

  Fotografie budou odstraněny jen z tohoto alba, nikoli z jiných alb ve vaší knihovně fotografií. Pokud nedopatřením odstraníte fotografii z alba, můžete ji obnovit pomocí volby Upravit > Zpět.

  Poznámka: Z dynamických alb ani ze standardních alb, jako například Videa nebo Sekvence, fotografie odstranit nelze. Do těchto alb se fotografie přidávají automaticky na základě kritérií hledání daného alba. Vybrané fotografie můžete odstranit z celé knihovny i z knihovny fotografií na iCloudu stisknutím kombinace kláves Cmd‑Delete.

Odstranění nebo změna uspořádání alb

Na bočním panelu klikněte na tlačítko Moje alba a proveďte některou z následujících akcí:

 • Sloučení fotografií v jednom albu s jiným albem: Přetáhněte album do jiného alba.

 • Sloučení dvou alb do složky: Přidržte Alt a přetáhněte album do jiného alba.

 • Seřazení alb podle data: Použijte příkaz Zobrazení > Seřadit a poté vyberte Od nejstarších nebo Od nejnovějších.

 • Ruční přeskupení alb: Přetáhněte alba do požadovaného pořadí.

 • Abecední řazení alb podle názvu: Zobrazení > Seřadit a pak vyberte Podle názvu.

 • Odstranění alba: Přidržte Ctrl a klikněte na album, vyberte Smazat album a potom klikněte na Smazat.

  Album bude odstraněno z knihovny i z vaší knihovny fotografií na iCloudu; položky v albu odstraněny nebudou, ale zůstanou v knihovně fotografií. Pokud nedopatřením odstraníte album, můžete je obnovit pomocí volby Upravit > Odvolat akci Smazat album.

Tip: V případě potřeby můžete též seřadit projekty podle názvu nebo data vytvoření nebo také seřadit položky na bočním panelu. Položky v tomto okamžiku seřadit nelze.

Výběr titulní fotografie alba

Pro album můžete vybrat titulní fotografii, tj. fotografii, která album reprezentuje v okně aplikace Fotky.

 1. Otevřete album dvojím kliknutím a potom vyberte fotografii, kterou chcete použít jako titulní.

 2. Použijte příkaz Obrázek > Nastavit jako titulní fotografii.