macOS High Sierra

Obnovení knihovny Fotky ze zálohy Time Machine

Pokud svůj Mac zálohujete pomocí služby Time Machine, můžete knihovnu fotografií snadno vrátit do stavu, ve kterém se nacházela v okamžiku posledního zálohování.

Poznámka: Používáte-li knihovnu fotografií na iCloudu a obnovíte-li systémovou knihovnu fotografií ze zálohy Time Machine, budou všechny fotografie, které jste od posledního zálohování Time Machine smazali, na vašem Macu obnoveny a znovu odeslány na iCloud. Pokud jste se rozhodli optimalizovat úložiště Macu, nemusí být v úložišti Time Machine k dispozici zálohy původních položek. Tyto původní položky jsou však uloženy na iCloudu.

  1. Pokud je aplikace Fotky otevřená, použijte příkaz Fotky > Ukončit Fotky.

  2. Klikněte na ikonu Time Machine v řádku nabídek a vyberte Otevřít Time Machine.

    Otevře se aplikace Time Machine a zobrazí vaše dostupné zálohy.

  3. Klikněte na datum poslední zálohy, přejděte na zálohu knihovny fotografií a kliknutím ji vyberte.

  4. Klikněte na příkaz Obnovit.

    Pokud je knihovna velká, může její obnovení trvat delší dobu. Při dalším otevření aplikace Fotky byste měli svou knihovnu Fotky najít ve stavu, v němž se nacházela při posledním zálohování.