macOS High Sierra

Import fotografií z fotoaparátu nebo telefonu

K Macu můžete připojit fotoaparát, iOS zařízení nebo jiné mobilní zařízení a importovat fotografie do aplikace Fotky.

Fotografie lze importovat také z paměťové karty fotoaparátu. Postup najdete v části Import fotografií z pevných disků, DVD a paměťových karet.

Otevřít Fotky

Import fotografií z fotoaparátu nebo iOS zařízení

 1. Připojte k počítači fotoaparát, iPad, iPhone nebo jiné iOS zařízení.

 2. Ujistěte se, že je fotoaparát nebo jiné zařízení zapnuté a že se nachází v režimu umožňujícím import fotografií.

  Informace o tom, jaký režim vybrat, najdete v pokynech dodaných s fotoaparátem. Pokud fotoaparát nabízí režim „spánku“, ověřte, že je vypnutý, nebo nastavte pro stažení snímků dostatečně dlouhý interval jeho aktivace.

 3. Otevřete Fotky (pokud již nejsou otevřené) a klikněte na požadované zařízení pod položkou Zařízení na bočním panelu.

  Poznámka: Zařízení se na bočním panelu zobrazí jen v případě, že je připojen fotoaparát nebo úložiště.

  V horní části panelu se zobrazí fotografie na zařízení, které jste již importovali. Dole se zobrazí fotografie nové. Nahoře uprostřed je místní nabídka Cíl importu. Vpravo nahoře je tlačítko Všechny nové fotografie.

  Aplikace Fotky zobrazí všechny fotografie a videa v zařízení.

  Tip: Pokud chcete, aby se aplikace Fotky otevřela po každém připojení daného zařízení, zaškrtněte políčko „Spustit Fotky“.

 4. Pokud chcete, aby se po importu fotografie z fotoaparátu smazaly, zaškrtněte políčko „Smazat položky“. Tato volba není pro všechny fotoaparáty dostupná.

 5. Chcete-li nastavit, kam mají být importované fotografie uloženy, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Import do existujícího alba: Klikněte na místní nabídku Cíl importu a ze seznamu vyberte požadované album.

  • Import do nového alba: Klikněte na místní nabídku Cíl importu, vyberte Nové album, zadejte jeho název a klikněte na OK.

  • Import do knihovny Fotky bez uvedení alba: Klikněte na místní nabídku Cíl importu a vyberte možnost Knihovna.

 6. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Import všech nových fotografií: Klikněte na Importovat všechny nové fotografie.

  • Import výběru fotografií: Klikněte na fotografie, které chcete importovat, a potom klikněte na Importovat vybrané.

 7. Pokud se zobrazí zpráva s dotazem, zda chcete fotografie po importu smazat nebo ponechat ve fotoaparátu, klikněte na Smazat položky, chcete-li fotografie odebrat, nebo na Ponechat položky, chcete-li je ve fotoaparátu ponechat.

  Aplikace Fotky importuje fotografie. Chcete-li import zrušit, klikněte na Zastavit import.

 8. Po naimportování všech fotografií odpojte fotoaparát nebo jiné zařízení od počítače.

Pokud jste fotografie neimportovali do žádného alba, zobrazí se v albu Import v bočním panelu. Zobrazí se i mezi ostatními okamžiky a sbírkami v knihovně Fotky. Chcete-li je procházet, klikněte na Fotky v bočním panelu.

Fotografie pořízené fotoaparátem na klasický film můžete do aplikace Fotky importovat po převedení na digitální soubory (pomocí aplikace Přenos obrázků a domácího skeneru). Po importu do aplikace Fotky můžete získané digitální soubory upravovat a přidávat do alb a projektů stejně jako ostatní digitální fotografie. V aplikaci Přenos obrázků lze také nastavit automatické otevírání aplikace Fotky vždy, když připojíte fotoaparát. Další informace najdete v tématu Skenování obrázkuPřenos obrázků.

Tip: U naskenovaných obrázků můžete v aplikaci Fotky změnit datum a čas: Vyberte snímek a použijte příkaz Obrázek > Upravit datum a čas.

Import z mobilního telefonu jiného výrobce

Pokud používáte mobilní telefon od jiného výrobce, obvykle jej můžete připojit k počítači pomocí USB kabelu a zkopírovat z něj fotografie do aplikace Fotky stejným způsobem jako z externího úložného zařízení.

Poznámka: Některé telefony jiných výrobců se k počítači mohou připojovat přes rozhraní Bluetooth (bezdrátově). K importu fotografií přes Bluetooth slouží aplikace Výměna souborů přes Bluetooth. Další informace viz článek podpory Apple Přenášení souborů mezi Macem a Bluetooth zařízeními.

 1. Připojte telefon k počítači.

 2. Přetáhněte fotografie na interní disk počítače.

 3. Proveďte kterékoli z následujících akcí:

  • Přetáhněte soubory nebo složky z Finderu do okna aplikace Fotky.

  • Přetáhněte soubory nebo složky z Finderu na ikonu aplikace Fotky v Docku.

  • V aplikaci Fotky použijte příkaz Soubor > Importovat. Vyberte fotografie nebo složku, které chcete importovat, a klikněte na volbu Kontrola importu. Pokud jste vybrali více fotografií nebo videí, označte fotografie nebo videa, jež chcete importovat, a klikněte na Importovat vybrané ([číslo]) nebo Importovat vše.

   Důležité: Během importu fotografií zařízení nevysunujte.