macOS High Sierra

Hledání fotografií podle textu, obsahu nebo data

Fotografii můžete rychle vyhledat podle přidruženého textu, například podle jejího názvu, popisu či data. Také můžete vyhledat fotografie pořízené na určitém místě, například „Kalifornie“, nebo fotografie patřící do obecné kategorie, jako je například „pláž“, „zoo“, „zvíře“, a „pes“.

Informace o postupu při hledání podle klíčových slov přiřazených k fotografiím najdete v tématu Hledání fotografií podle klíčových slov.

Otevřít Fotky

Požádejte Siri. Řekněte například:

 • „Show me photos of California“

 • „Show me photos from April“

 • „Show me beach photos“

 • „Show me vacation photos“

 • „Show me photos of Becky“

Další informace o Siri

 1. Klikněte na pole hledání na nástrojovém panelu.

  Tip: Stiskem Cmd+F rychle aktivujete vyhledávací pole.

 2. Do pole hledání zadejte hledaný text.

  Během psaní se pod polem hledání objevují návrhy hledaných položek. Pokud potřebujete vyhledávat podle více kritérií, zadejte více slov oddělených mezerami. Když například zadáte „Kalifornie březen“, vyhledají se fotografie pořízené v „Kalifornii“ v „březnu“.

  Vyhledávací pole se zadanými kritérii hledání a jedním návrhem výsledku
 3. Kliknutím na položku v návrzích hledaných položek zobrazíte odpovídající fotografie.

  Chcete-li po vyhledání znovu zobrazit všechny fotografie, klikněte v poli hledání na Tlačítko Smazat.