macOS High Sierra

Přidání, odstranění a úpravy fotografií ve sdíleném albu

V rámci alba, které sdílíte, můžete přidávat, odstraňovat a aktualizovat fotografie a videoklipy.

Otevřít Fotky

Přidávání fotografií, videoklipů a snímků Live Photo do sdíleného alba

 1. Klikněte pod položkou Sdílené na bočním panelu na sdílené album.

 2. Klikněte na „Přidat fotografie a videa“.

 3. Vyberte požadované fotografie, videoklipy a snímky Live Photo a potom klikněte na Přidat.

Odběratelé vašeho sdíleného alba mohou přehrávat videa ve snímcích Live Photo. Pokud chcete snímky Live Photo sdílet pouze jako statické snímky, podívejte se na další úkol.

Přidávání fotografií, videoklipů a snímků Live Photo z okamžiku nebo ze sbírky do sdíleného alba

 1. Vyberte požadované fotografie, videoklipy a snímky Live Photo.

 2. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Sdílet a potom vyberte Sdílení fotografií na iCloudu.

 3. Proveďte kterékoli z následujících akcí:

  • Přidání komentáře: Zadejte komentář do pole pro komentář.

  • Sdílení snímků Live Photo: Chcete-li uživatelům umožnit přehrávání snímku Live Photo, zaškrtněte políčko Live Photo. Zrušte zaškrtnutí políčka Live Photo, pokud chcete snímek Live Photo sdílet pouze jako statický snímek.

  • Přidání vybraných fotografií do sdíleného alba: Klikněte na název sdíleného alba.

  • Přidání vybraných fotografií do nového sdíleného alba: Klikněte na volbu Nové sdílené album, zadejte název alba, klikněte na tlačítko Plus a pozvěte ostatní, aby se na vaše sdílené album podívali, vložte komentář, pokud chcete a klikněte na Vytvořit.

Odstranění fotografií a videoklipů ze sdíleného fotoalba

 1. Klikněte pod položkou Sdílené na bočním panelu na sdílené album.

 2. Vyberte položky, které chcete odstranit, stiskněte Delete a potom klikněte na Smazat.

Aplikace Fotky odstraní položky ze sdíleného alba, ale jejich původní verze v knihovně ponechá.

Důležité: Pokud smažete fotografie nebo videa přidaná do sdíleného alba jinými uživateli, ve vaší knihovně nebudou jejich kopie. Pokud si chcete tyto položky ponechat, před jejich smazáním je stáhněte ze sdíleného alba.

Úprava fotografie v albu, které sdílí jiný uživatel

Chcete-li upravit fotografii nebo video v albu, které s vámi sdílí někdo jiný, nejprve musíte fotografii importovat do své knihovny. Poté ji můžete upravit stejně jako jakoukoli jinou fotografii. Provedete-li úpravy fotografie ve své knihovně, původní fotografie ve sdíleném albu zůstane nezměněna.

 1. Klikněte pod položkou Sdílené na bočním panelu na sdílené album.

 2. Přejděte na fotografii, kterou chcete upravit, dvakrát na ni klikněte a potom klikněte na Upravit.

 3. Klikněte na Importovat.

 4. Klikněte na Upravit.

 5. Proveďte na fotografii požadované změny.

 6. Klikněte na Hotovo.

Vaše upravené fotografie se budou zobrazovat v albu Import a v okamžiku v zobrazení Fotky. Chcete-li upravenou fotografii přesunout do jiného alba, vyberte ji, použijte příkaz Obrázek > Přidat do a potom vytvořte nové album nebo vložte fotografii do některého z existujících alb. Chcete-li upravenou fotografii přidat zpět do sdíleného alba, klikněte na tlačítko Sdílené na nástrojovém panelu, otevřete sdílené album a klikněte na „Přidat fotografie a videa“.