macOS High Sierra

Zobrazení fotografií

Aplikace Fotky v zobrazeních Okamžiky, Sbírky a Roky automaticky řadí fotografie podle času a místa, takže mezi nimi snáze najdete ty, které hledáte. Okamžik je skupina fotografií a videí pořízených zhruba ve stejnou dobu a na stejném místě – například odpoledne na pláži. Sbírka je skupina souvisejících okamžiků, například celá vaše dovolená u moře. V zobrazení Roky jsou seskupeny fotografie pořízené ve stejném roce – jedním rychlým pohledem zde obsáhnete celou svou knihovnu. Fotografie si můžete prohlížet také jednotlivě, takže na nich uvidíte více podrobností a můžete je upravovat.

Okno Fotek s fotografiemi uspořádanými podle sbírek.

Otevřít Fotky

Požádejte Siri. Řekněte například: „Open Photos.“Další informace o Siri.

Zobrazení fotografií

 • Uspořádání fotografií podle okamžiků, sbírek a let: V bočním panelu klikněte na Fotky a pak v nástrojovém panelu na Okamžiky, Sbírky nebo Roky. Kliknutím na okamžik, sbírku nebo rok zobrazíte obsažené fotografie. Na trackpadu můžete změnit zobrazení tak, že na vybraném okamžiku, sbírce nebo roku rozevřete či sevřete prsty.

  Okno Fotek s fotografiemi z okamžiku.
 • Posunování nahoru nebo dolů v okamžiku: Stiskněte klávesu se šipkou nahoru nebo dolů. Na trackpadu přejeďte dvěma prsty nahoru nebo dolů.

 • Zobrazení určitých položek z okamžiku: Klikněte na místní nabídku Zobrazení a vyberte typ položek, který chcete vidět (například Oblíbené), nebo vyberte klíčové slovo spojené s hledanými fotografiemi. Z nabídky Zobrazeno můžete vybrat více položek a výběr fotografií tak zpřesnit. Další informace o označování fotografií pomocí klíčových slov najdete v tématu Hledání fotografií podle klíčových slov.

Zobrazení jednotlivých fotografií

 • Zobrazení fotografie: Dvakrát klikněte na miniaturu fotografie.

  Okno Fotek s jednotlivou fotografií.
 • Přiblížení nebo oddálení fotografie: Přetáhněte jezdec zvětšení nebo sevřete či rozevřete dva prsty na trackpadu. Polohu přiblíženého snímku můžete změnit přetažením.

  Nástrojový panel s ovládacími prvky přiblížení.
 • Zobrazení informací přidružených k fotografii: Klikněte na tlačítko Informace na nástrojovém panelu.

  Další podrobnosti o používání okna Informace najdete v tématu Přidání názvů, popisů a dalších informací k fotografiím.

 • Označení fotografie jako oblíbené: Na nástrojovém panelu klikněte na tlačítko Oblíbené . Fotografie se objeví v albu Oblíbené.

 • Zobrazení a skrytí jmen osob na fotografii: Použijte příkaz Zobrazení > Zobrazit jména osob. Objeví se jména osob, které byly na fotografii označeny. Pokud se objeví nepojmenovaný obličej, můžete na rámeček kliknout a zadat jméno této osoby. Lidé, které pojmenujete, budou přidáni do alba Lidé.

 • Přidání fotografie do nového nebo existujícího alba: Použijte příkaz Obrázek > Přidat do a vyberte některé z existujících alb nebo možnost Nové album. Fotografie také můžete přetáhnout do existujícího alba na bočním panelu.

 • Zobrazení místa pořízení fotografie na mapě: Miniaturu fotografie na mapě zobrazíte posunutím obsahu dolů k položce Místa. Dvojím kliknutím na miniaturu ji zobrazíte na větší mapě. Pokud na ni znovu dvakrát kliknete, přiblížíte ji nebo zobrazíte v mřížce. Kliknutím na Zobrazit fotografie z okolí zobrazíte další fotografie pořízené v blízkém okolí.

 • Zobrazení dalších fotografií osob, které jsou na určité fotografii: Posunutím dolů k části Lidé se můžete podívat na osoby identifikované na fotografii. Dvojím kliknutím na tvář osoby zobrazíte další fotografie této osoby.

 • Zobrazení souvisejících fotografií: Chcete-li si prohlédnout podobné fotografie pořízené na stejném místě v jinou dobu, posuňte obsah dolů k části Související. Fotografie si můžete prohlédnout dvojím kliknutím na skupinu souvisejících fotografií.

Přehrání instantní prezentace

Fotografie ze sbírky nebo okamžiku můžete pohotově přehrát jako prezentaci. Pro takto vygenerovanou prezentaci můžete vybrat motiv a hudbu, ale jiné možnosti přizpůsobení už nemáte.

Pokud chcete vytvořit přizpůsobenou prezentaci určenou k uložení nebo exportu, vytvořte projekt prezentace. Další informace o vytvoření projektu prezentace najdete v tématu Vytváření prezentací a práce s nimi.

 1. Vyberte některé fotografie z okamžiku a použijte příkaz Soubor > Přehrát prezentaci.

 2. Klikněte na Motivy a vyberte motiv.

  Na panelu se zobrazí náhled motivu.

 3. Klikněte na možnost Hudba a vyberte požadovanou skladbu. Chcete-li hudbu vypnout, zrušte výběr skladby dalším kliknutím.

 4. Klikněte na Přehrát prezentaci.

Chcete-li spuštěnou prezentaci zastavit, stiskněte klávesu Esc. Pomocí kláves se šipkami můžete přecházet na předcházející nebo následující snímek. Mezerníkem prezentaci pozastavíte.

Prohlížení Live Photos

Některé modely iPhonu umožňují zaznamenat tzv. Live Photo, což je statický snímek a okamžiky odehrávající se bezprostředně před pořízením a po pořízení snímku. Snímky Live Photo můžete naimportovat do Fotek a poté je prohlížet, upravovat, sdílet nebo také přeměnit na statické fotografie.

 • Otevření snímku Live Photo: Dvakrát klikněte na miniaturu fotografie.

 • Přehrání snímku Live Photo: Při prohlížení snímku Live Photo umístěte ukazatel na miniaturu fotografie nebo na odznak Live Photo. Používáte-li trackpad Force Touch, přitlačte na Live Photo. (Můžete také kliknout na miniaturu fotografie na Touch Baru.)

 • Přeměna snímku Live Photo na statický obrázek: Vyberte fotografii a použijte příkaz Obrázek > Vypnout Live Photo. Aby bylo možné přehrát Live Photo znovu, vyberte fotografii a použijte příkaz Obrázek > Zapnout Live Photo.

Informace o úpravách snímků Live Photo naleznete v tématu Úprava snímku Live Photo.

Pokud snímky Live Photo použijete v tištěných projektech, jako jsou knihy, přání nebo kalendáře, budou vytištěny jako statické snímky.

Prohlížení fotografických sekvencí a výběr snímků k dalšímu zpracování

S některými modely iPhonu, iPadu a iPodu touch můžete pořídit sekvence snímků jdoucích rychle za sebou, takže snáze získáte zdařilou fotografii rychle se pohybujících předmětů. Sekvence importovaná do aplikace Fotky se zobrazí pod importovaným okamžikem a v albu Sekvence. Když sekvenci otevřete, můžete si prohlédnout všechny v ní obsažené snímky, vybrat ty, které se vám nejvíce líbí, a dále s nimi pracovat individuálně.

 1. Dvakrát klikněte na sekvenci v zobrazení okamžiku nebo v albu Sekvence na bočním panelu.

 2. Chcete-li ze sekvence vybrat fotografie, klikněte na tlačítko Provést výběr v pravém horním rohu fotografie.

 3. Klikněte postupně na každý snímek, který budete chtít uložit jako samostatnou fotografii, a označte jej kliknutím na kroužek v pravém dolním rohu.

 4. Po označení všech fotografií, které budete chtít zpracovat jednotlivě, klikněte na Hotovo.

 5. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Ponechání vybraných fotografií a smazání ostatních snímků v sekvenci: Klikněte na Zachovat jen výběr.

   Vybrané fotografie budou k okamžiku přiřazeny jednotlivě a fotografie, které jste nevybrali, se přesunou do alba Naposledy smazáno. Sekvence se přestane zobrazovat pod okamžikem i v albu Sekvence.

  • Individuální zobrazení vybraných fotografií s ponecháním všech fotografií v sekvenci: Klikněte na Zachovat vše.

   Vybrané fotografie se zobrazí jednotlivě, ale sekvence snímků zůstane nezměněna.

Zobrazení nebo skrytí fotografií

Vybrané fotografie můžete skrýt a zobrazit je pouze tehdy, když potřebujete. Skrytí fotografie je vhodné, když ji nechcete používat, ale nejste si jisti, zda ji chcete smazat.

 • Skrytí fotografií: Vyberte jednu nebo více fotografií, použijte příkaz Obrázek > Skrýt [n] fotografií a potom klikněte na Skrýt fotografie.

  Vybrané fotografie se přestanou zobrazovat pod okamžiky, ale nebudou smazány.

 • Zobrazení skrytých fotografií: Použijte příkaz Zobrazení > Zobrazit skryté fotoalbum.

  Skryté album se zobrazuje mezi ostatními alby. Chcete-li v něm obsažené fotografie znovu zobrazit, vyberte je a potom použijte příkaz Obrázek > Odkrýt [číslo] fotografií.

Tip: Řadu běžných úkonů můžete v aplikaci Fotky rychle provést pomocí klávesových zkratek. Seznam všech použitelných zkratek najdete v tématu Klávesové zkratky. Je‑li váš Mac vybaven Touch Barem, můžete jej využívat k zobrazování fotografií, provádění úprav a dalších akcí. Další informace najdete v tématu Použití Touch Baru.