macOS High Sierra

Úprava snímku Live Photo

Úpravy provedené ve snímku Live Photo se v něm projeví na statickém obraze i ve videu (kromě retušovacího nástroje, odstranění červených očí a Anotace, které mění pouze statický obraz). Můžete zkrátit video, vypnout či zapnout zvuk, upravit statický obraz (neboli titulní fotografii), který se u daného snímku Live Photo zobrazuje, nastavit smyčku nebo odrážení snímku a simulovat dlouhý expoziční čas.

Otevřít Fotky

 1. Dvakrát na snímek Live Photo klikněte a potom klikněte na tlačítko Upravit na nástrojovém panelu.

 2. Pomocí nástrojů pro úpravy proveďte změny.

 3. Chcete-li změnit přehrávání snímku Live Photo, klikněte na Upravit v nástrojovém panelu a proveďte některý z následujících kroků:

  Live Photo v režimu úprav. Pod snímkem je jezdec zobrazující jednotlivé snímky fotografie. Vlevo od jezdce je tlačítko Live Photo a tlačítko Reproduktor. Vpravo je místní nabídka, pomocí níž lze přidat smyčku, odrážení nebo efekt dlouhé expozice.
  • Zkrácení videa: Přetažením konců jezdce nastavte začátek a konec videa.

  • Zapnutí nebo vypnutí zvuku: Klikněte na tlačítko Reproduktor.

  • Nastavení snímku z videa jako titulní fotografie: Přetáhněte jezdec na požadovaný snímek a klikněte na tlačítko Nastavit jako titulní fotografii.

  • Nastavení smyčky nebo odrazu na snímku Live Photo a simulace dlouhé expozice: Klikněte na místní nabídku Live Photo a vyberte požadovaný efekt.

  • Změna snímku Live Photo na statický obrázek: Klikněte na tlačítko Live Photo ve spodní části okna.

Po úpravě můžete snímek Live Photo obnovit do původního stavu kliknutím na Obnovit původní.