macOS High Sierra

Smazání fotografií a obnova smazaných fotografií

Z knihovny můžete smazat vybrané fotografie a videa.

Otevřít Fotky

Smazané položky jsou umístěny do alba Naposledy smazáno, kde zůstávají po určený počet dní, než jsou smazány definitivně. Před uplynutím této doby můžete položky obnovit. Pokud máte zapnutou Knihovnu fotografií na iCloudu, můžete obnovovat fotografie a videa z iCloudu po dobu 30 dní, než budou z iCloudu i vašeho Macu odstraněny. Jestliže Knihovnu fotografií na iCloudu nepoužíváte, budou smazané fotografie odebrány jen z vašeho Macu. Fotografie v albu Naposledy smazáno můžete také smazat ručně, a tím je ihned odstranit z počítače i z Knihovny fotografií na iCloudu.

Mazání fotografií a videí

Proveďte některou z následujících akcí:

  • Smazání fotografie z alba, nikoli však z knihovny: Vyberte položky, které chcete smazat, a stiskněte Delete.

  • Odstranění fotografie z dynamického alba (například Poslední import, Oblíbené nebo Videa): Vyberte položky, které chcete smazat, a stiskněte Cmd-Delete. Vybrané fotografie jsou smazány z knihovny a vloženy do alba Naposledy smazáno.

  • Smazání fotografie z okamžiku (a přesunutí do alba Naposledy smazáno): Vyberte položky, které chcete smazat, stiskněte Delete a potom klikněte na Smazat.

  • Smazání fotografií s následným odstraněním z alba Naposledy smazáno: Vyberte položky, které chcete smazat, a stiskněte Cmd-Delete. Otevřete album Naposledy smazáno. Vyberte položky, které chcete definitivně smazat, klikněte na Delete a potom klikněte na OK.

Obnovení nedávno smazaných položek

Smazané položky zůstávají po nastavený počet dní v albu Naposledy smazáno. Poté se mažou trvale. Nedávno smazané položky můžete zobrazit a vrátit zpět do své knihovny fotografií.

  1. Klikněte pod položkou Alba na bočním panelu na volbu Naposledy smazáno.

  2. Vyberte fotografie, které chcete obnovit.

  3. Klikněte na Obnovit.

Pokud svůj počítač zálohujete pomocí služby Time Machine, v některých případech budete moci obnovit i položky, které byly z vašeho Macu nebo iCloudu smazány trvale.

Další informace o používání služby Time Machine najdete v tématu Obnovení knihovny Fotky ze zálohy Time Machine.