macOS High Sierra

Provedení úprav úrovní

Úpravou úrovní na fotografii můžete ovlivnit její tonální rozsah a kontrast. Podle potřeby můžete změnit nastavení černého bodu, stínů, středních odstínů, světel a bílého bodu. Kromě toho můžete změnit vzhled konkrétních barev (červené, zelené a modré).

Fotografie před úpravou úrovní.
Fotografie po úpravě úrovní.
 1. Dvakrát klikněte na fotografii a potom klikněte na tlačítko Upravit na nástrojovém panelu.

 2. Na nástrojovém panelu klikněte na Upravit.

 3. Na panelu Úpravy klikněte na rozbalovací trojúhelníček u položky Úrovně.

 4. Proveďte kterékoli z následujících akcí:

  • Automatická oprava úrovní na fotografii: Klikněte na místní nabídku pod ikonou Úrovně, vyberte Jas, RGB nebo barvu, kterou chcete změnit, a klikněte na Automaticky.

   Ovládací prvky úrovní s tlačítkem Automaticky vpravo nahoře.
  • Ruční nastavení úrovní: Přetáhněte úchyty na histogramu tak, abyste dosáhli požadovaných úprav. Podržíte‑li při tažení úchytu klávesu Alt, bude se horní i spodní úchyt přesouvat společně.

   Ovládací prvky úrovní na RGB histogramu – zleva doprava černý bod, stíny, střední odstíny, světla a bílý bod.
   • Černý bod: Mění úroveň, pod níž se tmavé plochy zobrazí jako zcela černé (bez jakýchkoli viditelných detailů).

   • Bílý bod: Mění úroveň, nad níž se světlé plochy zobrazí jako zcela bílé.

   • Stíny: Zesvětluje nebo ztmavuje stíny tak, aby vystoupily požadované detaily.

   • Světla: Nastavuje jas světlých ploch.

   • Střední odstíny: Zesvětluje nebo ztmavuje plochy středních odstínů na fotografii.

  • Změna barevného tónování konkrétní barvy na fotografii: Klikněte na místní nabídku pod ikonou Úrovně a vyberte barvu, kterou chcete změnit. Přetažením úchytů nastavte zesvětlení nebo ztmavení dané barvy na fotografii.

   Ovládací prvky úrovní a histogram pro změnu odstínů červené na fotografii.
  • Přepnutí histogramu na zobrazování hodnot jasové složky (namísto hodnot RGB): Klikněte na místní nabídku pod ikonou úrovní a zvolte Jas. Histogram může být vhodné přepnout na jasové hodnoty například při práci s černobílými fotografiemi. Úchyty histogramu mají stejné funkce jako u RGB histogramu.

Poznámka: Přetažením horních úchytů na ovládacích prvcích úrovní můžete také změnit rozsah nastavení. Chcete-li například upravovat jen nejsvětlejší místa na světlých plochách, posuňte horní úchyt dále doprava. Potřebujete-li nastavení jemně doladit, podržte při tažení dolního úchytu klávesu Alt. Horní a dolní úchyt se pak budou pohybovat současně a vy můžete přesně nastavit požadovaný výsledek.