macOS High Sierra

Uspořádání fotografií v přání

Když vytvoříte přání, aplikace Fotky automaticky nastaví uspořádání jeho stránek a rozmístí na ně fotografie. Uspořádání stránky přání můžete kdykoli změnit. Také můžete vybrat barvu pozadí stránky.

Otevřít Fotky

Změna uspořádání přání

 1. Pod položkou Projekty na bočním panelu klikněte na přání.

 2. Kliknutím na volbu Přední strana, Uvnitř nebo Zadní strana vyberte stránku přání, kterou chcete změnit.

 3. Na nástrojovém panelu klikněte na tlačítko Volby .

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Změna skládaného nebo plochého přání: Klikněte na uspořádání stránky.

   Okno Volby uspořádání pro přání.
  • Změna barvy pozadí přání: Klikněte na barvu pozadí.

Změna velikosti fotografie nebo přidání filtru

U fotografie můžete změnit velikost a výřez, který se objeví v rámečku. Kromě toho můžete na fotografii použít filtr, který ji například změní z barevné na černobílou.

 1. Pod položkou Projekty na bočním panelu klikněte na přání.

 2. Kliknutím na volbu Přední strana, Uvnitř nebo Zadní strana vyberte stránku přání (dostupné volby stránky závisejí na typu přání, které vytváříte).

 3. Dvojím kliknutím otevřete fotografii, kterou chcete změnit, v okně Volby fotografie.

  Okno Volby fotografie pro přání s jezdcem „Zvětšení a ořez" v dolní části a s volbami efektů nahoře.
 4. Proveďte kterékoli z následujících akcí:

  • Použití filtru: Klikněte na filtr.

  • Změna velikosti fotografie: Přetažením jezdce „Zvětšení a ořez“ fotografii zvětšete nebo zmenšete a přetažením fotografie nastavte její umístění v rámečku.

  • Převrácení fotografie v rámečku: Podržte Ctrl, klikněte na fotografii a vyberte Převrátit fotografii.

   Pamatujte na to, že převrátíte-li v rámečku fotografii, na které se nachází text či loga, uvidíte místo nich jejich zrcadlové obrazy.

  • Přizpůsobení celé fotografie velikosti rámečku: Podržte Ctrl, klikněte na fotografii a vyberte „Přizpůsobit fotografii podle velikosti rámečku“. (U některých motivů není tento příkaz k dispozici.)

   Po přizpůsobení fotografie se mohou na jejích delších stranách objevit prázdné okraje, pokud by se bez nich do rámečku nevešla celá.

Posunutí fotografie na stránce dopředu nebo dozadu

Některá uspořádání stránky přání umožňují překrývání fotorámečků. Fotografie, které se překrývají, je vůči sobě možné posouvat dopředu a dozadu.

 1. Pod položkou Projekty na bočním panelu klikněte na přání.

 2. Kliknutím na volbu Přední strana, Uvnitř nebo Zadní strana vyberte stránku přání (dostupné volby stránky závisejí na typu přání, které vytváříte).

 3. Podržte Ctrl, klikněte na fotografii a vyberte Přesunout dopředu nebo Přesunout dozadu.