macOS High Sierra

Přidávání a odstraňování fotografií v knize

Do knihy můžete kdykoli přidávat fotografie nebo je z ní odstraňovat.

Poznámka: Uspořádání stránky určuje, co můžete na stránku přidat, včetně počtu fotografií, které se na ni vejdou. Pokud potřebujete změnit počet fotografií na stránce, musíte upravit její uspořádání.

Otevřít Fotky

 1. Pod položkou Projekty na bočním panelu klikněte na knihu.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Přidání fotografie do prázdného fotorámečku: Přetáhněte fotografii do fotorámečku z oblasti fotografií v dolní části okna.

   Okno Fotek se stránkami knihy a s oblastí fotografií v dolní části.

   Pokud chcete použít fotografii, která se v oblasti fotografií nenachází, klikněte na Přidat fotografie, vyberte požadovanou fotografii a klikněte na Přidat.

   Přetažením horního okraje oblasti fotografií změníte její velikost a počet fotografií, které se v ní zobrazují.

  • Automatické přidání vybraných fotografií do prázdných rámečků: Vyberte jednu či více fotografií v oblasti fotografií a potom klikněte na Automaticky doplnit.

  • Automatické přidání fotografií do všech prázdných rámečků na stránce: Dvakrát klikněte na stránku, kterou chcete změnit, a potom klikněte na Automaticky doplnit.

  • Automatické přidání fotografií do všech prázdných rámečků v knize: Během prohlížení všech stránek v knize klikněte na Automaticky doplnit.

  • Přesunutí fotografie ze stránky do oblasti fotografií nebo na jinou stránku: Přesuňte na fotografii ukazatel, klikněte a držte tlačítko, dokud fotografie nevystoupí z rámečku. Potom ji přetáhněte do oblasti fotografií nebo na jiné místo.

  • Odstranění fotografie z oblasti Fotek: Vyberte fotografii kliknutím a potom stiskněte Delete.

  • Odstranění fotografie ze stránky: Dvakrát klikněte na stránku, kterou chcete změnit, kliknutím vyberte fotografii a stiskněte klávesu Delete.

  • Odstranění všech fotografií umístěných na stránku: Dvakrát klikněte na stránku, kterou chcete změnit, klikněte na Odstranit umístěné a potom na Pokračovat.

  • Odstranění všech fotografií umístěných do knihy: Během prohlížení všech stránek v knize klikněte na Odstranit umístěné a potom na Pokračovat.

Tip: Dvě fotografie umístěné na stránce můžete snadno vzájemně zaměnit. Přesuňte ukazatel na fotografii, klikněte a držte tlačítko, dokud fotografie nevystoupí z rámečku. Potom ji přetáhněte na jinou fotografii.