macOS High Sierra

Uspořádání fotografií na stránce knihy

Když vytvoříte knihu, aplikace Fotky automaticky nastaví uspořádání jednotlivých stránek a na každou stránku knihy rozmístí fotografie. Uspořádání stránky můžete kdykoli změnit.

Otevřít Fotky

Změna uspořádání stránky v knize

 1. Pod položkou Projekty na bočním panelu klikněte na knihu.

 2. Dvakrát klikněte na stránku, kterou chcete změnit.

 3. Pod stránkou, kterou chcete změnit, klikněte na tlačítko Volby.

 4. V seznamu dostupných uspořádání stránky, jímž můžete podle potřeby posouvat, klikněte na požadované uspořádání.

  Dvojstránka v knize, před níž se zobrazuje okno Volby uspořádání.

  Použitý motiv knihy ovlivňuje dostupná uspořádání stránky.

 5. Chcete-li změnit barvu pozadí, klikněte na požadovanou barvu v pruhu barev.

Změna velikosti fotografie v rámečku

Fotografii ve fotorámečku můžete zvětšit nebo zmenšit.

 1. Pod položkou Projekty na bočním panelu klikněte na knihu.

 2. Dvakrát klikněte na stránku obsahující fotografii.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Změna velikosti fotografie: Dvakrát klikněte na fotografii, kterou chcete změnit. Přetažením jezdce „Zvětšení a ořez“ fotografii zvětšete nebo zmenšete a přetažením fotografie nastavte její umístění v rámečku.

  • Přizpůsobení celé fotografie velikosti rámečku: Podržte Ctrl, klikněte na fotografii a vyberte „Přizpůsobit fotografii podle velikosti rámečku“. (U některých motivů není tento příkaz k dispozici.)

   Po přizpůsobení fotografie se mohou na jejích delších stranách objevit prázdné okraje, pokud by se bez nich do rámečku nevešla celá.

  • Převrácení fotografie v rámečku: Podržte Ctrl, klikněte na fotografii a vyberte Převrátit fotografii.

   Pamatujte na to, že převrátíte-li v rámečku fotografii, na které se nachází text či loga, uvidíte místo nich jejich zrcadlové obrazy.

Přidání filtru nebo okraje k fotografii

Fotografii v knize můžete upravit pomocí filtru. Takto použité filtry se uplatní jen u fotografií v knize – všude jinde ve vaší knihovně fotografií zůstanou nezměněné původní verze. V některých uspořádáních stránek můžete k fotografiím přidat také okraje a plochy pro titulky.

 1. Pod položkou Projekty na bočním panelu klikněte na knihu.

 2. Dvakrát klikněte na stránku obsahující fotografii.

 3. Dvakrát klikněte na fotografii, kterou chcete změnit.

 4. Klikněte na filtr nebo okraj, který chcete na fotografii použít. U některých témat nejsou volby okraje k dispozici.

  Okno Volby fotografie s volbami okraje v horní části.

Tip: Chcete-li otočit, vylepšit, vyretušovat nebo jinak upravit fotografii použitou v knize, otevřete nástroje pro úpravy kliknutím na volbu Upravit fotografii. Úpravy, které provedete, budou použity všude, kde se fotografie objevuje, včetně vaší knihovny fotografií a ostatních projektů, v nichž je fotografie použita.

Posunutí fotografie na stránce dopředu nebo dozadu

Některá uspořádání stránky umožňují překrývání fotorámečků. Fotografie, které se překrývají, je vůči sobě možné posouvat dopředu a dozadu.

 1. Pod položkou Projekty na bočním panelu klikněte na knihu.

 2. Dvakrát klikněte na stránku, kterou chcete změnit.

 3. Podržte Ctrl, klikněte na fotografii a vyberte Přesunout dopředu nebo Přesunout dozadu.