macOS High Sierra

Základní úpravy

Pomocí nástrojů pro úpravy dostupných v aplikaci Fotky můžete na fotografiích snadno provádět jednoduché změny, například otočení nebo oříznutí s cílem dosáhnout optimálního výřezu.

Fotografie v zobrazení pro úpravy s nástroji pro úpravy na pravé straně

Aplikace Fotky zachovává původní verze změněných fotografií, takže můžete provedené změny kdykoli vrátit zpět a obnovit původní vzhled.

Změny, které na fotografii provedete, budou použity všude, kde se fotografie ve vaší knihovně objevuje – ve všech albech, projektech apod. Chcete-li fotografii dodat jedinečný vzhled, který se objeví jen v jednom exempláři, nejprve fotografii zkopírujte a pracujte s jejím duplikátem.

Otevřít Fotky

Úprava fotografie

 1. Chcete-li otevřít fotografii nebo video a provést úpravu, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Dvakrát klikněte na miniaturu fotografie a potom klikněte na tlačítko Upravit na nástrojovém panelu.

  • Vyberte miniaturu fotografie a stiskněte Return.

  • Vyberte miniaturu fotografie a použijte příkaz Obrázek > Zobrazit nástroje pro úpravy.

 2. Při úpravách fotografie můžete udělat následující kroky:

  Nástrojový panel Úpravy s tlačítky pro zobrazení možností úprav, filtrů a ořezání
  • Přiblížení nebo oddálení fotografie: Klikněte nebo táhněte jezdec Zvětšení.

  • Provádění úprav: Kliknutím na Upravit zobrazíte nástroje pro úpravy. Další informace o úpravách naleznete v tématu Úprava jasu, expozice a dalších parametrů..

  • Použití filtrů: Kliknutím na Filtry zobrazíte filtry, pomocí nichž můžete měnit vzhled fotografie. Další informace o používání filtrů naleznete v tématu Úprava vzhledu fotografie pomocí filtru.

  • Oříznutí obrázku: Kliknutím na Ořez zobrazte možnosti pro ořezání fotografie. Další informace o ořezávání naleznete v tématu Ořezávání a vyrovnávání fotografií.

  • Otočení fotografie: Kliknutím na tlačítko Otočit na nástrojovém panelu otočíte obrázek proti směru hodinových ručiček. Pokud při kliknutí na tlačítko Otočit podržíte klávesu Alt, otočí se obrázek po směru hodinových ručiček.

  • Automatické vylepšení fotografie: Chcete-li nechat automaticky vylepšit barvy a kontrast fotografie, klikněte na tlačítko Vylepšit . Chcete-li provedené změny odstranit, stiskněte Cmd-Z nebo klikněte na Obnovit původní.

 3. Chcete-li úpravy ukončit, klikněte na Hotovo nebo stiskněte Return.

Při úpravách fotografie můžete stiskem kláves se šipkami přejít na jiné fotografie.

Duplikování fotografie

Pokud chcete vytvořit různé verze fotografie, můžete ji duplikovat a pracovat s její kopií.

 1. Vyberte fotografii, kterou chcete zkopírovat.

 2. Použijte příkaz Obrázek > Duplikovat [n] fotografií (nebo stiskněte Cmd-D).

  Pokud duplikujete Live Photo, kliknutím na Duplikovat zahrnete video nebo kliknutím na Duplikovat jako statický snímek použijete pouze statický snímek.

Porovnání fotografie před úpravou a po ní

Při úpravách fotografie můžete upravenou verzi porovnat s původní.

 1. Otevřete fotografii dvojím kliknutím a potom klikněte na tlačítko Upravit na nástrojovém panelu.

 2. Chcete-li fotografii zobrazit v původním stavu, klikněte a podržte tlačítko Bez úprav nebo stiskněte a podržte klávesu M. Po uvolnění tlačítka nebo klávesy M se fotografie opět zobrazí s úpravami.

  Tlačítko Bez úprav vedle ovládacích prvků okna v levém horním rohu okna

Kopírování a vkládání úprav

Z upravené fotografie můžete zkopírovat změny, které jste na ní provedli, a vložit je do jiných fotografií. Úpravy nelze vkládat do více fotografií najednou.

Poznámka: Nastavení nelze zkopírováním a vložením přenést z retušovacího nástroje, nástroje pro opravu červených očí, nástroje pro ořez ani z rozšíření nezávislých vývojářů.

 1. Dvakrát klikněte na fotografii, kterou jste upravili, a potom klikněte na tlačítko Upravit na panelu nástrojů.

 2. Použijte příkaz Obrázek > Zkopírovat úpravy.

 3. Dvakrát klikněte na fotografii, na níž chcete zkopírované úpravy použít, a potom klikněte na Upravit.

 4. Použijte příkaz Obrázek > Vložit úpravy.

Tip: Stejné úkony lze provést také podržením klávesy Ctrl, kliknutím na fotografii a výběrem příkazu Zkopírovat úpravy nebo Vložit úpravy.

Odvolání změn fotografie

Jakoukoli změnu, jejíž výsledek se vám nelíbí, můžete snadno odvolat. Pokud chcete zahodit všechny změny, které jste na fotografii provedli, a začít znovu, můžete fotografii vrátit do původní podoby.

 • Odvolání naposledy provedené změny: Použijte příkaz Úpravy > Odvolat akci nebo stiskněte Cmd-Z.

 • Odvolání všech změn a návrat k původní fotografii: Proveďte některou z následujících akcí:

  • Během upravování fotografie klikněte na Obnovit původní.

   Tlačítko Obnovit původní poblíž levého horního rohu okna aplikace Fotky.
  • Vyberte fotografii a použijte příkaz Obrázek > Obnovit původní.

 • Vrácení všech úprav při provádění úprav na panelu Upravit: Klikněte na Resetovat úpravy.