macOS High Sierra

Přidání map do fotoknihy

Do fotoknihy můžete přidat mapu a ukázat na ní, kde byly fotografie pořízeny. Na mapě můžete vyznačit vlastní místa a změnit její vzhled.

Otevřít Fotky

Přidání nebo odstranění mapy

 1. Pod položkou Projekty na bočním panelu klikněte na knihu.

 2. Dvakrát klikněte na stránku, na kterou chcete mapu přidat.

 3. Na nástrojovém panelu klikněte na tlačítko Volby .

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Přidání mapy: Vyberte uspořádání stránky obsahující mapu.

   Okno Volby uspořádání s uspořádáními, která obsahují mapu.
  • Odstranění mapy: Vyberte jiné uspořádání stránky.

Úprava a změna umístění mapy

 1. Pod položkou Projekty na bočním panelu klikněte na knihu.

 2. Dvakrát klikněte na stránku obsahující mapu a potom mapu vyberte.

  Důležité: Ujistěte se, že jste vybrali mapu, ne celou stránku.

 3. Na nástrojovém panelu klikněte na tlačítko Volby .

 4. Proveďte kterékoli z následujících akcí:

  • Změna stylu mapy: Klikněte na místní nabídku Mapa a vyberte Standardní, Hybridní nebo Satelitní.

  • Zobrazení nebo skrytí textových popisků míst na mapě, kde byly fotografie pořízeny: Zaškrtněte políčko „Zobrazit štítky popisovače“ nebo jeho zaškrtnutí zrušte.

   Mapa v knize, pod níž je tlačítko Volby. Vpravo je otevřené okno Volby mapy.
  • Přiblížení nebo oddálení mapy: Přetáhněte jezdec Zvětšení mapy.

  • Změna umístění mapy v rámečku: Přetáhněte mapu nahoru, dolů, doleva nebo doprava.

Přidání, odstranění a přejmenování značek míst na mapě

Po přidání mapy na stránku knihy se na mapě automaticky zobrazí místa spojená s fotografiemi. Na mapu můžete přidat nová místa a značky míst.

 1. Pod položkou Projekty na bočním panelu klikněte na knihu.

 2. Dvakrát klikněte na stránku obsahující mapu a potom mapu vyberte.

  Důležité: Ujistěte se, že jste vybrali mapu, ne celou stránku.

 3. Na nástrojovém panelu klikněte na tlačítko Volby .

 4. Proveďte kterékoli z následujících akcí:

  Mapa v knize, pod níž je tlačítko Volby. Vpravo je otevřené okno Volby mapy.
  • Přidání nové značky místa: Klikněte na tlačítko Přidat (+). Objeví se značka místa. Přesuňte ukazatel na značku místa, klikněte a držte tlačítko, dokud se červený kroužek nezvětší. Potom značku přetáhněte na požadované místo. Dvakrát klikněte na název značky místa a zadejte název nebo popis místa.

  • Ruční přidání místa na mapu: Podržte Ctrl, klikněte na místo na mapě a vyberte Umístit špendlík. Na mapě se zobrazí značka a v seznamu Místa se objeví příslušné místo. Dvakrát klikněte na název nového místa a zadejte název nebo popis.

  • Odstranění značky místa: Kliknutím vyberte název místa v seznamu míst (klikněte na název, ne na zaškrtávací políčko) a potom klikněte na tlačítko Odstranit (-).

  • Zobrazení nebo skrytí značky místa: Zaškrtněte políčko u názvu místa nebo jeho zaškrtnutí zrušte.

  • Přejmenování místa na mapě: Dvakrát klikněte na název místa v seznamu míst a zadejte nový název.