macOS High Sierra

Přehled systémové knihovny fotografií

Při prvním použití Fotek vytvoříte novou knihovnu nebo vyberete knihovnu, kterou chcete používat. Tato knihovna se automaticky stane vaší systémovou knihovnou fotografií. Ačkoli můžete ve Fotkách používat více knihoven fotografií, pouze systémová knihovna fotografií má přístup k službám iCloudu včetně knihovny fotografií na iCloudu, sdílení fotografií na iCloudu a Mého fotostreamu. Kromě toho mají k systémové knihovně fotografií přístup některé aplikace společnosti Apple a třetích stran prostřednictvím prohlížeče médií.

Systémová knihovna fotografií je standardně uložena ve složce Obrázky na vašem Macu, můžete ji však přesunout na jiné místo na vašem Macu nebo v externím úložném zařízení.

VAROVÁNÍ: Pokud se knihovna Fotky nachází na externím disku, nezálohujte jej pomocí služby Time Machine. Oprávnění pro knihovnu Fotky mohou být v rozporu s oprávněními pro zálohování Time Machine.

Pokud chcete, můžete vytvořit i další knihovny a uložit je na libovolné místo na svém Macu nebo na externím úložném zařízení. Pamatujte však na následující skutečnosti:

  • Pracovat můžete vždy pouze s fotografiemi v jedné knihovně. Chcete-li pracovat s fotografiemi z jiné knihovny, musíte na tuto knihovnu přepnout.

  • Pokud přepnete na jinou knihovnu než na systémovou knihovnu fotografií, změny, které poté provedete, se neprojeví v knihovně fotografií na iCloudu, protože tato knihovna synchronizuje změny pouze se systémovou knihovnou fotografií. Pokud vytvoříte jakékoli jiné knihovny, měli byste zajistit jejich zálohování pomocí Time Machine.

  • V případě potřeby můžete přepnout do jiné knihovny a nastavit ji jako novou systémovou knihovnu fotografií. Po nastavení nové systémové knihovny fotografií musíte znovu zapnout služby iCloudu v předvolbách aplikace Fotky. Pokud po nastavení nové systémové knihovny fotografií zapnete funkci Knihovna fotografií na iCloudu, budou fotografie uložené na iCloudu sloučeny s fotografiemi v nové systémové knihovně fotografií. Po odeslání obsahu z nové systémové knihovny fotografií na iCloud už nelze sloučení knihoven vrátit zpět – změnu systémové knihovny fotografií je proto třeba dobře rozvážit.

Všechny soubory, které importujete do Fotek, se standardně ukládají do vaší aktuální knihovny fotografií. Pokud chcete, můžete Fotky nastavit tak, aby importované soubory ponechávaly na původních místech (např. na úložném zařízení) a neumisťovaly je do knihovny. Více informací viz Změna místa, kam aplikace Fotky ukládá vaše soubory.

VAROVÁNÍ: Obsah knihovny neměňte ve Finderu, aby nedošlo k nechtěnému smazání nebo poškození knihovny Fotek.

Otevřít Fotky