macOS High Sierra

Seskupování alb do složek

Svá alba můžete seskupit do složek, které k tomu účelu vytvoříte. Můžete například vytvořit složku s názvem „Family Photos“ a vložit do ní alba z rodinných událostí. Složky lze vytvářet také uvnitř jiných složek.

Miniatura složky s fotografiemi

Otevřít Fotky

  1. Na bočním panelu klikněte na Moje alba.

  2. Vyberte volbu Soubor > Nová složka.

  3. Zadejte název složky.

  4. Přetáhněte do složky alba.

    Tip: Chcete-li rychle vytvořit složku, přidržte Alt a přetáhněte jedno nebo více alb na jiné album. Aplikace Fotky umístí všechna alba do nové složky. Do nové složky můžete přetáhnout také další alba.

Chcete-li ze složky odebrat některou položku, podržte Ctrl, klikněte na položku a potom vyberte Přesunout album ze složky [název složky]. Chcete-li smazat složku, klikněte na ni se stisknutou klávesou Ctrl, vyberte možnost Smazat složku a klikněte na Smazat.

Sdílená alba nelze do složek přesunout.