macOS High Sierra

Změna místa, kam aplikace Fotky ukládá vaše soubory

Fotografie a videozáznamy jsou při importu do Fotek zkopírovány a uloženy do knihovny Fotky. Pokud se tak rozhodnete, můžete fotografie a videa ukládat mimo knihovnu Fotky (například do složky na svém Macu nebo na externí disk) a přesto je zobrazovat ve Fotkách. O souborech uložených mimo knihovnu mluvíme jako o odkazovaných souborech. Další informace o odkazovaných souborech najdete v tématu Kde jsou moje fotografie?

Odkazované soubory nejsou automaticky odesílány a ukládány do knihovny fotografií na iCloudu a nezálohují se společně s ostatními soubory v rámci zálohování vaší knihovny fotografií – musíte je zálohovat ručně. Pokud se chcete ručnímu zálohování odkazovaných souborů vyhnout, můžete je zkonsolidovat, tj. přesunout do knihovny.

Otevřít Fotky

Ukládání importovaných souborů mimo knihovnu Fotky

  1. Použijte příkaz Fotky > Předvolby a klikněte na Obecné.

  2. Zrušte zaškrtnutí políčka „Zkopírovat položky do knihovny Fotek“.

    Když nyní importujete fotografie nebo video, aplikace Fotky ponechá soubory na původních místech a bude k nim přistupovat jako k odkazovaným souborům.

Zkopírování odkazovaných souborů do knihovny Fotky

Odkazované soubory můžete zkopírovat do své knihovny fotografií, takže se budou snáze zálohovat a budou automaticky zahrnuty do vaší knihovny fotografií na iCloudu.

  1. Vyberte soubory, které chcete přesunout do knihovny fotografií.

  2. Použijte příkaz Soubor > Konsolidovat.

  3. Klikněte na Kopírovat.