macOS High Sierra

Ořezávání a vyrovnávání fotografií

Oříznutím fotografie můžete zlepšit její kompozici nebo ze snímku odstranit nežádoucí předměty. Ořezávat lze na přednastavený i vlastní poměr stran nebo zachovat původní poměr stran fotografie. Kromě toho můžete také vyrovnat fotografie pořízené nechtěně nakloněným fotoaparátem.

Okno s fotografií a volbami ořezu a vyrovnání.

Důležité: Oříznete-li fotografii, její vzhled se změní v celé aplikaci Fotky včetně alb, prezentací a projektů. Chcete-li fotografii upravit, aniž by se změnila všude, kde je použita, nejprve ji zkopírujte a upravte její duplikát.

Otevřít Fotky

 1. Dvakrát na fotografii klikněte a potom klikněte na tlačítko Upravit na nástrojovém panelu.

 2. Na nástrojovém panelu klikněte na Oříznout.

  Tip: Chcete-li během úprav rychle zobrazit nástroje pro ořez a vyrovnání, stiskněte C. Po provedení změn stiskněte C ještě jednou.

 3. Proveďte kterékoli z následujících akcí:

  • Automatické oříznutí nebo vyrovnání fotografie: Klikněte na Automaticky.

  • Ruční oříznutí: Tažením definujte výběrový obdélník označující tu část fotografie, kterou chcete zachovat.

  • Oříznutí na přesně dané rozměry: Klikněte na volbu Poměr stran a vyberte požadovaný poměr.

   Chcete-li například vytvořit čtvercovou fotografii do fotoknihy, vyberte Čtverec. Pokud chcete fotografii vytisknout, vyberte některý z přednastavených poměrů stran výtisků, například 10 x 8. Chcete-li fotografii upravit pro použití ve videu s vysokým rozlišením, zvolte poměr 16 x 9. Můžete také vybrat volbu Vlastní a zadat vlastní formát fotografie.

  • Převrácení obrázku: Chcete‑li snímek převrátit vodorovně, klikněte na Převrátit. Ve svislém směru můžete snímek převrátit kliknutím se stisknutou klávesou Alt.

  • Ruční vyrovnání snímku: Přetažením kolečka náklonu upravte úhel fotografie.

  • Odstranění nastaveného ořezu nebo vyrovnání: Klikněte na Resetovat.

 4. Po dokončení všech úprav proveďte některou z následujících akcí:

  • Uložení změn: Klikněte na Hotovo, stiskněte C nebo znovu klikněte na tlačítko Oříznout.

  • Konec ořezávání bez uložení změn: Stiskněte Escape (Esc).