macOS High Sierra

Kde jsou moje fotografie?

Fotografie a videa se po importu do Fotek standardně uloží do knihovny fotografií na vašem Macu.

Při importu položek z úložného zařízení nebo z jiné složky na vašem Macu však máte možnost ponechat položky na původních místech, aby nezabíraly prostor na vašem Macu. Dokud bude zařízení nebo složka k dispozici v aplikaci Fotky, můžete s těmito položkami v okně Fotek pracovat stejně jako s běžnými položkami. (Soubory uložené na jiném místě mimo knihovnu Fotek nazýváme odkazované soubory.)

Ukládáním souborů mimo knihovnu fotografií sice ušetříte místo na svém Macu, mějte však na paměti následující souvislosti:

  • Pokud používáte knihovnu fotografií na iCloudu, fotografie a videozáznamy uložené mimo vaši knihovnu fotografií nejsou přenášeny ani do knihovny fotografií na iCloudu. Tyto soubory tedy nebudou k dispozici na žádném jiném Macu ani zařízení využívajícím knihovnu fotografií na iCloudu.

  • Pokud odpojíte zařízení, na kterém jsou soubory umístěny, nebo příslušné soubory přesunete či přejmenujete ve Finderu, aplikace Fotky je nenajde, takže v ní s nimi nebudete moci pracovat.

Poznámka: Pokud používáte Knihovnu fotografií na iCloudu, můžete ušetřit prostor i tak, že v předvolbách iCloudu zapnete volbu Optimalizovat úložiště Macu. Knihovna fotografií na iCloudu pak bude do vašeho Macu ukládat jen menší soubory fotografií podle potřeby. Fotografie a videozáznamy v plném rozlišení budou z vašeho Macu trvale dostupné na iCloudu, vaše knihovna fotografií však bude na Macu zabírat méně místa.

Otevřít Fotky