Dynamický playlist

Playlist, pro který přiřazujete pravidla (například skladby od určitých umělců nebo pořady obsahující více sezón). Pokud do knihovny přidáte položku, která odpovídá zadaným pravidlům, bude položka automaticky přidána do dynamického playlistu.