macOS High Sierra

Použití archivní schránky

Zprávy můžete uložit do schránky Archiv, kde je později rychle najdete, až s nimi budete chtít dále pracovat.

Poznámka: Chcete‑li archivovat zprávy přejetím přímo z oznámení Mailu nebo ze seznamu zpráv, musí být volba „Přesunout zahozené zprávy do“ v předvolbách zobrazení v Mailu nastavena na Archiv; v opačném případě budou zprávy smazány.

Otevřít Mail

  • Archivace zprávy z oznámení Mailu: Přesuňte ukazatel na oznámení a klikněte na Archivovat.

  • Archivace zprávy ze seznamu zpráv: Vyberte zprávu a potom klikněte na tlačítko Archivovat na nástrojovém panelu Mailu (nebo použijte Touch Bar). Také můžete přes zprávu přejet dvěma prsty doleva a kliknout na Archivovat nebo přejet úplně doleva, až zpráva zmizí.

  • Archivace více zpráv ze seznamu zpráv: Vyberte jednu nebo více zpráv a pak zvolte Zpráva > Archivovat nebo klikněte na tlačítko Archivovat.

  • Zobrazení archivovaných zpráv: Pokud archivujete zprávy, Mail vytvoří na bočním panelu Mailu archivní schránku pro každý účet, z nějž zprávy archivujete, a vybrané zprávy přesune do této schránky. Zprávy zobrazíte kliknutím na schránku Archiv.

Vyberete‑li k archivaci konverzaci, bude archivována každá zpráva této konverzace, která se nachází v aktuální schránce, například Příchozí; související zprávy z jiných schránek archivovány nebudou.

Archivované zprávy zůstanou ve schránce Archiv, dokud je nesmažete nebo nepřesunete.