záhlaví zprávy

Část e-mailu, která předchází vlastnímu textu (tělu) zprávy. Úplné záhlaví zprávy obsahuje podrobné informace o poštovních serverech a protokolech použitých při doručování zprávy. Většina e-mailových aplikací včetně Mailu zobrazuje záhlaví ve zkrácené podobě – obvykle pouze odesilatele, příjemce, datum a předmět.

Přemístíte‑li ukazatel myši do oblasti záhlaví přijaté zprávy, zobrazí se ikony pro smazání, odpověď či přeposlání zprávy a pro správu příloh. Kromě toho můžete například přidat odesílatele k VIP.

Záhlaví zprávy s hvězdičkou u jména odesílatele, která jej označuje jako VIP odesílatele, a s tlačítky pro smazání, odpověď a přeposlání zprávy a pro správu příloh

Při odesílání můžete do záhlaví e‑mailu přidat některé položky, jako například pole Priorita. V okně nové zprávy klikněte na tlačítko Pole záhlaví .