doporučení pro psaní

Je‑li váš Mac vybaven Touch Barem, může vám Touch Bar při psaní nabízet slova nebo fráze, které nejspíš chcete napsat (tzv. doporučení pro psaní); díky tomu můžete psát rychleji.

  • Zobrazení doporučení pro psaní: Klepněte na tlačítko Doporučení pro psaní.

    Touch Bar. Vpravo vidíte tlačítko, pomocí nějž lze zapnout zobrazování doporučení při psaní.
  • Použití doporučení pro psaní: Klepněte na slovo, slovní spojení nebo emotikon. Opravy pravopisu se zobrazují modře.

    Doporučení pro psaní obsahující slova i emotikony; na levé straně je tlačítko pro skrytí doporučení.
  • Skrytí doporučení pro psaní: Klepněte na tlačítko Zavřít na Touch Baru.

Pokud tlačítko Doporučení pro psaní na Touch Baru nevidíte, použijte příkaz Zobrazení > Přizpůsobit Touch Bar a potom vyberte volbu „Zobrazovat doporučení pro psaní“. Nebo vyberte nabídku Apple  > Předvolby systému, klikněte na volbu Klávesnice, potom na Text a vyberte volbu „Doporučení pro psaní na Touch Baru“.