poštovní server

Počítač spravovaný poskytovatelem e-mailového účtu, který zastává úlohu digitálního poštovního úřadu a zajišťuje přenos e-mailových zpráv od odesilatele k příjemci. Servery odchozí pošty (často označované jako SMTP servery) zpracovávají odesílané zprávy. Servery příchozí pošty zpracovávají přijímané zprávy. U účtů IMAP (např. na iCloudu nebo u Gmailu) jsou kopie zpráv uchovávány na serverech příchozí pošty až do smazání.