výběr položek

Chcete‑li vybrat jednu nebo více položek, například kontakty, e‑maily, soubory, složky nebo fotografie, proveďte některou z následujících akcí:

  • Výběr položky: Přesuňte ukazatel na položku a klikněte na ni.

  • Výběr více položek: Přidržte klávesu Cmd a potom postupně klikněte na požadované položky.

  • Výběr souvislé řady položek v seznamu: Klikněte na první položku, kterou chcete vybrat, stiskněte a podržte klávesu Shift a klikněte na poslední položku.

    Můžete také kliknout poblíž první položky, přidržet tlačítko myši nebo trackpadu a poté vybrat všechny položky přetažením.