macOS High Sierra

Povolení přístupu k vašemu Macu aplikacím zpřístupnění

Pokouší-li se některá aplikace třetí strany získat přístup k vašemu Macu a ovládat jej pomocí funkcí zpřístupnění, budete informováni prostřednictvím upozornění a bude třeba, abyste této aplikaci udělili přístup k Macu v předvolbách Zabezpečení a soukromí.

Pokud určitou aplikaci znáte a důvěřujete jí, můžete ji autorizovat kliknutím na volbu Otevřít Předvolby systému v upozornění a následným zaškrtnutím políčka pro tuto aplikaci na panelu Soukromí. Pokud aplikaci neznáte nebo jí momentálně nechcete povolit přístup ke svému Macu, klikněte v upozornění na Zakázat.

Zachovávejte opatrnost a vždy povolte přístup pouze aplikacím, které znáte a kterým důvěřujete. Povolíte-li aplikacím přístup ke svému Macu, zpřístupňujete jim zároveň své kontakty, kalendáře a další informace. Tyto aplikace se navíc řídí vlastními podmínkami a zásadami pro zpracování osobních údajů, a nikoli zásadami ochrany osobních údajů společnosti Apple. Podmínky a zásady pro zpracování osobních údajů těchto aplikací si nezapomeňte přečíst, abyste věděli, jakým způsobem daná strana vaše informace používá.

Zakázané aplikace jsou uvedeny v oddílu Zpřístupnění na panelu Soukromí. Budete-li chtít později některé zakázané aplikaci opět povolit přístup ke svému Macu, použijte v nabídce Apple příkaz Předvolby systému, klikněte na Zpřístupnění a zaškrtněte políčko této aplikace. Chcete-li aplikaci odepřít přístup ke svému Macu, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka. Aplikaci můžete také přetáhnout na panel (přidá se automaticky) a poté zaškrtnout její políčko.

Otevřít panel Soukromí