macOS High Sierra

Pokud váš Mac nerozpoznává diktovaný text

Pokud máte potíže při používání funkce diktování, je možné, že mluvíte příliš nahlas či potichu nebo že je na pozadí příliš velký šum. Zde je několik možných řešení:

 • Ujistěte se, že je na panelu Diktování v předvolbách Klávesnice zapnuté diktování, a že je vybraný správný jazyk a dialekt. Více informací viz Diktování zpráv a dokumentů.

 • Nelze-li diktování zapnout, je možné, že vám v jeho použití brání nastavení rodičovského dohledu. Rodičovský dohled pro váš Mac může nastavit nebo odstranit pouze uživatel s oprávněními správce. Více informací viz Nastavení rodičovského dohledu.

 • Zkontrolujte, zda je váš Mac vybaven mikrofonem. Pokud používáte externí mikrofon, zkontrolujte, zda je připojen k Macu a vybrán na panelu Diktování v předvolbách Klávesnice (v nabídce Apple vyberte Předvolby systému, klikněte na volbu Klávesnice a potom na Diktování). Chcete-li vybrat jiný mikrofon, klikněte na místní nabídku pod ikonou mikrofonu.

  Otevřít panel Diktování

 • Zaujměte u Macu obvyklou pracovní polohu a začněte mluvit klidným hlasem, ne příliš nahlas ani příliš potichu. Během diktování se v okně odezvy měří hlasitost vaší řeči.

 • Vyhýbejte se šumu v pozadí. Pokud diktování používáte v rušném prostředí nebo místnosti se silnou ozvěnou, může vám pomoci použití náhlavní soupravy.

 • Při diktování dbejte na to, aby nebyl mikrofon zastíněn žádným objektem, například částmi vašeho těla nebo oblečením. Umístění vestavěného mikrofonu na vašem Macu můžete vyhledat v uživatelské příručce k počítači. Další informace najdete v tématu Vyhledání manuálu k vašemu Macu.

 • Zkontrolujte, zda je hlasitost externího mikrofonu nastavena na dostatečnou úroveň. Pokud používáte externí mikrofon a měřič hlasitosti nereaguje na váš hlas, vyberte tento mikrofon na panelu Vstup v předvolbách Zvuk a nastavte pro něj vyšší úroveň hlasitosti na vstupu (v nabídce Apple vyberte Předvolby systému, klikněte na Zvuk a pak na Vstup).

  Otevřít panel Vstup

 • Pokud jste na panelu Diktování v předvolbách Klávesnice nezapnuli vylepšené diktování, bude funkce diktování vyžadovat připojení k Internetu. Chcete-li zkontrolovat, zda máte na Macu funkční internetové připojení, vyberte z nabídky Apple volbu Předvolby systému a klikněte na Síť.

  Otevřít Předvolby pro síť

  Chcete-li funkci diktování používat bez připojení k Internetu, zapněte na panelu Diktování v předvolbách Klávesnice volbu Vylepšené diktování. Více informací viz Diktování zpráv a dokumentů.