macOS High Sierra

Přidání spravovaného uživatele

Spravovaný uživatel je osoba s účtem, který spravujete prostřednictvím rodičovského dohledu. Pokud budete chtít někoho nastavit jako spravovaného uživatele, můžete vytvořit nového uživatele s aktivním rodičovským dohledem. Případně můžete následujícím postupem změnit účet standardního uživatele na spravovaného uživatele.

  1. Vyberte nabídku Apple > Předvolby systému a klikněte na volbu Uživatelé a skupiny.

    Otevřít předvolby Uživatelé a skupiny

  2. Kliknutím na ikonu zámku zámek odemkněte a poté zadejte jméno a heslo správce.

  3. Vyberte standardního uživatele ze seznamu uživatelů a zvolte možnost Zapnout rodičovský dohled.

    Rodičovský dohled nemůžete uplatnit na správce ani na pouze sdílející uživatele.

Chcete-li některé osobě poskytnout k Macu omezený přístup, avšak bez vytvoření plnohodnotného uživatelského účtu, vytvořte účet hostujícího uživatele (hosta), který můžete spravovat prostřednictvím rodičovského dohledu. Více informací viz Nastavte uživatele, hosty a skupiny.