macOS High Sierra

Výměna baterií v Magic Trackpadu

Obsahuje‑li váš trackpad vyměnitelné baterie, vyměňujte je vždy všechny najednou a použijte stejný typ. Magic Trackpad je napájen dvěma bateriemi typu AA. Pokud používáte nabíjecí baterie, nabíjejte všechny stejně dlouhou dobu.

Můžete použít lithiové, alkalické či dobíjecí baterie typu AA. Použité baterie likvidujte podle místních zákonů a předpisů.

  1. Pomocí mince odklopte kryt přihrádky na baterie a vyjměte použité baterie.

    Kryt sejmutý z přihrádky trackpadu na baterie.
  2. Vložte dvě baterie typu AA do přihrádky pro baterie. Zajistěte správnou orientaci jejich kladné a záporné strany.

    Vkládání baterií do přihrádky trackpadu na baterie.
  3. Nasaďte krytku přihrádky na baterie.

  4. Po dokončení zapněte trackpad.

Před prvním použitím bezdrátového zařízení Apple Magic Trackpad je třeba je nejdřív připojit k Macu. Další informace naleznete v části Připojení bezdrátové klávesnice, myši nebo trackpadu Apple.

Pokud jste už trackpad k Macu předtím připojili, po výměně baterií ho nebude nutné znovu připojit. Trackpad by se měl k Macu připojit automaticky chvíli po zapnutí.