macOS High Sierra

Klávesové zkratky Spotlight

Ve Spotlightu můžete rychle hledat pomocí klávesových zkratek.

Otevření Spotlightu a zahájení hledání

Cmd-mezerník

Dokončení hledání pomocí navrženého výsledku

Šipka vpravo

Přesun na další výsledek hledání

Šipka dolů

Přesun na předchozí výsledek hledání

Šipka nahoru

Přesun na první výsledek hledání v následující kategorii

Cmd-šipka dolů

Přesun na první výsledek hledání v předchozí kategorii

Cmd-šipka nahoru

Zobrazení cesty k výsledku hledání (například souboru) na Macu

Příkaz

Zvětšení náhledu obrázku

Alt (pak můžete posouvat obrázek v náhledu přejížděním dvou prstů na trackpadu)

Otevření vybraného výsledku

Klávesa Return

Zobrazení souboru v aplikaci nebo ve Finderu

Cmd-R nebo Cmd a dvojí kliknutí

Otevření okna Finderu s vybraným polem hledání

Alt-Cmd-mezerník

Pokud používáte více vstupních zdrojů a kombinace Cmd-mezerník a Alt-Cmd-mezerník jste nastavili jako zkratky pro přepínání mezi vstupními zdroji, je třeba změnit zkratky Spotlightu. Tento panel otevřete použitím příkazu Apple > Předvolby systému, kliknutím na možnost Klávesnice, na Zkratky a nakonec na Spotlight.

Otevřít panel Zkratky