macOS High Sierra

Disky, které je možné použít s funkcí Time Machine

Funkci Time Machine lze používat s disky Time Capsule, USB, FireWire a Thunderbolt. Zálohovací disk lze připojit přímo k Macu nebo se může nacházet v síti. Pokud má disk oddíly, můžete jeden z nich použít jako zálohovací disk.

Time Machine neumožňuje zálohování do iPodu, iPadu, iPhonu ani na disky naformátované pro systém Windows. Pokud připojíte disk naformátovaný pro systém Windows, je možné ho znovu zformátovat (všechna data budou trvale odstraněna) pro Mac a použít jako zálohovací disk.

Nejběžnějším formátem zálohovacího disku Time Machine je formát Mac OS rozšířený (žurnálovaný), Time Machine však podporuje také formáty Mac OS rozšířený (velikost písmen, žurnálovaný) a Xsan.

Důležité: Zálohu lze vytvořit z disku formátovaného v systému HFS+ nebo APFS na disk HFS+; na disk formátovaný v systému APFS však Time Machine zálohovat neumožňuje. Když jako zálohovací disk vyberete disk formátovaný v systému APFS, Time Machine nabídne jeho přeformátování na systém HFS+.

Pokud disk používá typ oddílu MBR (Master Boot Record), nemusí být některé oddíly pro použití s funkcí Time Machine dostupné.

Pokud je váš zálohovací disk v síti, síťový server může používat sdílení souborů SMB (Server Message Block). Při nastavování Time Machine musí být váš Mac připojený k SMB serveru. Jakmile vyberete v předvolbách Time Machine síťový disk, Time Machine se k němu automaticky připojí ve chvíli, kdy mají být zálohována nebo obnovena vaše data.

Poznámka: Některé SMB a AFP disky od výrobců jiných než Apple funkci Time Machine nepodporují. Pokud vaše síť používá SMB nebo AFP disk, ale disk se v seznamu zařízení dostupných pro zálohování Time Machine nezobrazuje, obraťte se na výrobce disku.